Home>Project>Drie Tumuli, Tienen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Drie Tumuli, Tienen


Na herstellingswerken aan de drie tumuli van Tienen drong de aanpak van het omliggende landschap zich op. Er is bijzondere aandacht geschonken aan het herstellen van de sereniteit op de site. De heuvels zijn omzichtig ontbost en ingezaaid, de directe omgeving is sober ingericht als inheems bloemenrijk grasland.

De drie tumuli van Tienen liggen op een kleine verhevenheid in het vlakke landschap. Daardoor waren deze Romeinse grafheuvels destijds duidelijk zichtbaar vanop de heirbaan Tongeren-Cassel. Sinds enkele decennia lag de archeologische site echter vrij onzichtbaar en volledig geïsoleerd in een ongestructureerd en ongedefinieerd landschap.

Beschermd monument en landschap

De tumuli werden door de jaren heen erg verwaarloosd. Slordige opgravingen, spontane boombegroeiing, aanleg van allerlei infrastructuur en ongecontroleerd kinderspel berokkenden veel schade. Na de herstellingswerken aan de drie grafheuvels drong de aanpak van het omliggende landschap zich op. De site van de tumuli met hun directe omgeving is beschermd als monument en landschap. Bij de herinrichting ging bijzondere aandacht naar het herstellen van de sereniteit op de site. De heuvels zijn omzichtig ontbost en ingezaaid, de directe omgeving is sober ingericht als inheems bloemenrijk grasland.

Rust en ingetogenheid

De hoofdtoegang tot de archeologische site is eenvoudig gehouden. Hij is de groene poort naar de site en het omliggende projectgebied. Het centrale pad, afgezoomd met lage hagen, loopt naar een rechthoekige terrasruimte met zitrand, aan de rand van de vroegere Romeinse heirweg. Deze dwarst de zitruimte en wordt leesbaar gemaakt door streekeigen Tiense kassei met grasvoegen. Aan de overzijde van de heirweg, met zicht op de tumuli, staat een lang, tafelvormig infopaneel met historische duiding van de grafheuvels.

Het vroegere nietszeggende landschap achter de archeologische site is nu een open bloemenrijk graslandschap, met maximaal open zicht op de tumuli. Dit grasland staat volledig in het teken van de sacraliteit, rust en ingetogenheid van de plek. Verspreid over het park bieden vier uitkijkterrassen met zitrand een steeds wisselend uitzicht op de heuvels. Een groene bufferstrook langs de zuidzijde onttrekt enkele minder fraaie elementen in het landschap (fabriek, loodsen) aan het oog.

Parkeerterrein

Voor buurtbewoners en bezoekers is een groene parkeerzone ontworpen. De verharding is waterdoorlatend, het hemelwater infiltreert in de fundering en in aanliggende wadi’s. De boomaanplanting rondom het parkeerterrein houdt rekening met zichtlijnen naar de kerk van Grimde en de tumuli. Vanop de parking vertrekken rolstoeltoegankelijke wandel- en fietswegen die aansluiten op het bestaande buurtnetwerk van fiets- en wandelpaden. De toegangen tot de achterliggende garages zijn vormgegeven als landelijke bandensporen in monolietbeton, met een draaistrook in graskunststoftegels. Ook deze ontsluitingswegen sluiten aan op het fiets- en wandelnetwerk van de buurt.