Home>Project>Driesplein, Affligem
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Driesplein, Affligem


Het Driesplein in de Affligemse deelgemeente Teralfene was veertig jaar lang niet meer dan een troosteloze asfaltparking. Na de herinrichting is het een echt pleintje dat fungeert als ontmoetingsruimte en als een plek voor kleinschalige evenementen.

Het Driesplein ligt aan de kruising van de Driesstraat en de Portugeesstraat en verbindt het centrum van Teralfene met het station van Liedekerke. Dit pleintje was in lang vervlogen tijden een grasveld. Begin jaren zeventig van de vorige eeuw maakte het gras plaats voor asfalt, het veldje werd een parkeerterrein. In de daaropvolgende jaren verrezen op het Driesplein een telefooncel, een aanplakzuil, een verzamelpunt voor gebruikte kleding en een bushokje. Het geheel gaf een chaotische aanblik. De parkeerplaatsen werden, zeer tot ongenoegen van de bewoners en de plaatselijke middenstand, vooral door pendelaars ingenomen die op deze manier de iets verder gelegen betalende parking aan het station van Liedekerke vermeden.

Een echt pleintje

Bij de herinrichting van het centrum van Teralfene werd ook het Driesplein aangepakt. De beschikbare ruimte werd ontworpen om terug te dienen als ontmoetingsplek in de woonkern van Teralfene. Een leesbare verkeersafwikkeling maakt komaf met de vroegere onduidelijkheid en chaos. De drie kruispunten op en rond het Driesplein zijn samengebracht in één punt. Het plein is verschoven naar de kant van de woningen. Eigenlijk is het pas nu een echt pleintje want vroeger was het niet veel meer dan een middengeleider voor het verkeer. De verblijfskwaliteit is fors toegenomen, de bewoners reageren zeer enthousiast op deze ‘groene oase’. Het Driesplein kan fungeren als een ontmoetingsruimte en het is voldoende groot voor kleine evenementen.

Enkele voor de bewoners functionele elementen zijn zorgvuldig en discreet toegevoegd: een ondergrondse glascontainer, zitbanken, een affichezuil, afvalhouders en een fietsenstalling. Een kunstwerk verwijst naar de hopcultuur in de streek. Op een open canvaskader kunnen hopstaken langs draden opklimmen.

De ruimtelijkheid versterkt

Langs de Driesstraat zijn bomen (Robinia) ingeplant die de natuurlijke zichtas versterken. Solitaire bomen begrenzen het plein ten opzichte van de omliggende straten.

De vormgeving zorgt ervoor dat beide delen van de Driesstraat, die vroeger door het plein onderbroken werd, nu met elkaar verenigd zijn. Aan de zijde van de woningen zijn enkele parkeerplaatsen aangelegd, geïntegreerd in het pleinontwerp.

De oppervlakte is uitgevoerd in gebakken kleiklinkers. Ter hoogte van de straten die het Driesplein begrenzen, kwam een nieuwe wegverharding in bruinrood asfalt. De breedte van de weg is dezelfde als die van de aangrenzende delen van de Driesstraat en de Portugeesstraat. Ter hoogte van de overgangen met die straten zijn verkeersdrempels aangelegd. Ze remmen de snelheid van het autoverkeer af en ze bakenen de pleinruimte af.

Bij de herinrichting van het centrum van Teralfene is eveneens een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, met inbegrip van buffering en vertraagde afvoer.