Home>Project>Driesplein, Bornem
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Driesplein, Bornem


Kwaliteit met een knipoog naar het verleden

Bornem heeft een nieuw plein. Het gemeentebestuur greep de bouw van nieuwe serviceflats aan om de omgeving aan te pakken. Het verleden – de verdwenen Dries en de dreef – werd het uitgangspunt voor het Driesplein.

De verdwenen Dries en omgeving maakten deel uit van het centrum van Bornem, dat blijkt onder meer uit historische kaarten. Maar van een kwalitatieve inrichting en uistraling als levendige plek was al lang geen sprake meer. Garageboxen, enkele verkrotte gebouwen en het imposante rust- en verzorgingstehuis domineerden de ruimte. De school, de voorzieningen voor senioren en de bebouwing maakten geen deel meer uit van het centrumgebeuren. Toen het gemeentebestuur besliste om nieuwe serviceflats in te planten nabij het bestaande RVT nam het de gelegenheid te baat om ook de omgeving aan te pakken en het geheel een hedendaagse invulling te geven. Een ‘hot spot’ voor de bestaande en nieuwe bewoners!

Heden en verleden

De site herwaarderen, de toekomstige bewoners een hedendaagse verblijfsruimte bieden én de historiciteit van de plek herstellen waren de uitdagingen. Het verleden – de Dries en de dreef in de nabijheid van de kerk en omgeving – werd hét uitgangspunt voor het stedenbouwkundig ontwerp. Het ontwerp moest rekening houden met enkele stringente voorwaarden op functioneel en structureel vlak zoals de integratie van de in- en uitgang van de serviceflats, de aanleg van een kiss and ride-zone voor de school, de creatie van bruikbare openbare ruimte, het voorzien in voldoende groen. Het kwam tot stand na inspraak van alle stakeholders en toekomstige gebruikers.

Een voelbaar en bruikbaar plein

Intussen is het nieuwe plein gerealiseerd. Een vloeiende lijn, een wandel- en fietsas met platanen, vormt de nieuwe Dries. Het is een verblijfsruimte van en voor alle betrokken bewoners: senioren, kinderen en jongeren, ouders en recreanten. Het centrumgebied én de bestaande tuin van het rust- en verzorgingstehuis vormen stedenbouwkundig een geheel. De verkeerscirculatie is eenduidig uitgewerkt, geënt op voetgangers en fietsers. De verbetering van het fiets- en voetgangersnetwerk is in het plein geïntegreerd. Het Driesplein nodigt uit tot verpozing en recreatie, het voelt ruim en open aan, er is veel groen. De rust- en ontmoetingsplaatsen zijn welbewust gekozen. De school,  het RVT en de serviceflats hebben vlotte en makkelijk te bereiken zones voor het brengen en afhalen van personen. De omgeving van het plein is mee gestructureerd, de randen en de nieuwbouw zijn afgewerkt.