Home>Project>Drongenplein en Oude Abdijstraat, Gent
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Drongenplein en Oude Abdijstraat, Gent


Het dorpsplein van Drongen is na een intensief participatietraject een aantrekkelijk groen plein geworden. Waar decennialang een versteende parking het dorpsgezicht bepaalde, kunnen Drongenaars nu aangenaam vertoeven tussen de beschermde bomenkrans, met wandelpaden en bankjes. Tegelijk was het een uitdaging om dit groene plein zo in te richten dat de jaarlijkse evenementen er kunnen plaatsvinden.

Het Drongenplein met zijn oorlogsmonument, bomenkrans, abdijcomplex en Pontbrug is beschermd als monument. In de loop der jaren verloor het historische plein zijn identiteit. Het was een veredelde parking geworden met weinig structuur. Het plein was ongezellig met weinig kansen voor ontmoeting of ontspanning. De beschermde bomenkrans op het plein had sterk te lijden onder de vele geparkeerde auto’s, zozeer zelfs dat zijn voortbestaan werd bedreigd. De abdijgebouwen, de kerk en de Pontbrug kwamen niet tot hun recht, de vele bomen en struiken belemmerden het zicht. De relatie met de Leie was volledig zoek. Om de inwoners van Drongen te betrekken bij hun nieuwe dorpsplein kwam er een sterk participatief traject. In twee ontwerpateliers dachten ze na over de sterktes en zwaktes van het plein. Met die ideeën ging de Stad aan de slag, samen met een klankbordgroep van vertegenwoordigers van diverse belangengroepen. Hierin werden de randvoorwaarden verfijnd en keuzes gemaakt.

Groen, multifunctioneel plein

Het vernieuwde plein zorgt voor een frisse, respectvolle link tussen heden en verleden. Het is weer een echt dorpsplein: een ontmoetings-, speel- en feestplek voor de Drongenaars. Een podium in hout en cortenstaal is onopvallend aanwezig binnen het beschermde bomenkader. Een gebogen zitbank slingert zich rondom het oorlogsmonument. Het is een verwijzing naar de meanderende Leie én de ideale ontmoetingsplaats voor jong en oud. De glazen kiosk voor de bushalte staat discreet in de bomenrij. Parkeren op het plein is niet langer mogelijk maar gebeurt aan de projectranden, dicht bij de handelszaken. In de plaats van een parking is er nu een prachtig, groen, multifunctioneel plein met wandelpaden en zitbanken, geschikt voor het organiseren van evenementen. Daarom werd het aangelegd in grindgazon. De paden verbinden verschillende functies met elkaar en zijn gebaseerd op historische kaarten. Het hekwerk rondom het plein is in cortenstaal ontworpen en staat op de plaats waar vroeger het kerkhof ommuurd was. Opnieuw een subtiele verwijzing naar het verleden. Een plein is geen plein zonder gezellige terrasjes. Voetpaden en parkeerzones zijn daarom gelijkgronds uitgevoerd en afgebakend met bronzen nagels om te kunnen inspelen op latere ontwikkelingen. Het publiek sanitair bevindt zich in het dienstencentrum dat zijn stek heeft aan het Drongenplein. Een deel van de verloren parkeerplaatsen is verplaatst naar een site achter de kerk, uit het zicht, waar een verlaten depot was.

Relatie met de Leie

Aan de gerestaureerde Pontbrug herwint het Drongenplein zijn relatie met de Leie. De hoge, ondoordringbare ‘muur’ van populieren maakte er plaats voor een luwe watertrap met riante zitpartijen. Kano’s en kajaks kunnen hier aanleggen. In de vormgeving van de blauwe hardstenen keermuur is rekening gehouden met het plaatsen van een eventuele lift. Op die manier kan de vlonder in de toekomst toegankelijk worden voor personen met een beperking. Kinderen spelen aan de andere kant van de Pontbrug op een speelpleintje met een natuurlijk klimparcours, veilig afgeschermd door een hekwerk en haag. Zo bruist deze historische plek van jong geweld.

Materialisatie

Alle voetpaden zijn uitgevoerd in platines. De pleinzones die gebruikt worden door gemotoriseerd verkeer zijn aangelegd in vlakke kasseien met eenzelfde vierkantig formaat als de platines. Rondom het plein is de rijweg in uitgewassen beton, dat qua kleur aansluit op de naastliggende platines. Dit materiaal ligt ook in de Oude Abdijstraat en wordt gebruikt voor de brede fietssuggestiestroken en voor het plateau ter hoogte van de school. De centrale rijloper is er in asfalt. De parkeerstroken aan het Drongenplein hebben een waterdoorlatende opbouw in kasseien met open voeg. Alle boordstenen zijn in natuursteen. Om de verschillende objecten zoals banken, kiosk, uitkijkplatform, speeltoestellen en vlonder vorm te geven is gebruik gemaakt van cortenstaal, hout, gecoat staal en glas.

Sfeervol licht

De historische gebouwen op het plein hebben een sfeervolle verlichting conform het Gentse lichtplan. De energiezuinige ledverlichting is ingewerkt in de pleinverharding of discreet opgehangen aan de gevels. Ze is voor velen een uitnodiging voor een feeërieke avondwandeling langs het fraaie dorpsplein en zijn beschermde monumenten.