Home>Project>Belvédère droogdokkenpark, Antwerpen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Belvédère droogdokkenpark, Antwerpen


De Belvédère is de eerste fase in de realisatie van het Droogdokkenpark. Het is een groen architecturaal zeshoekig uitkijkpunt van twee hectare, waarin vier nieuwe kaaimuren geïntegreerd zijn. De Belvédère ligt aan de zuidelijke entree van het park en vormt de verbinding tussen de stad en het toekomstige landschapspark. Ruime grasvelden bieden volop ruimte voor sport, spel, ontspanning en kleinschalige evenementen.

De realisatie van het Droogdokkenpark past in het masterplan Scheldekaaien dat de ambitie heeft om een nieuwe publieke ruimte aan de Schelde te verzoenen met een nieuwe, hogere waterkering die de stad zal beschermen tegen het water. Het masterplan pakt over een lengte van bijna zeven kilometer langs de oever van de rivier in het totaal zeven deelgebieden aan. Het Droogdokkenpark is er een van. Het bevindt zich in het noorden van de stad en zal samen met het toekomstige park ter hoogte van Nieuw Zuid zorgen voor een belangrijke uitbreiding van de groenvoorziening langs de rechteroever van de Schelde.

Schakel tussen stad en haven

De havenbedrijvigheid heeft zich in de loop van de 20ste eeuw verplaatst naar het noorden van de stad. Daardoor is de scheiding tussen stad en haven verder doorgezet. De marginalisering van de havenbuurt en de leegstand die er kwam door het wegtrekken van de havenbedrijvigheid, genereert nieuwe kansen en ontwikkelingen. Het Droogdokkeneiland is dankzij zijn ligging uitstekend geschikt om stad en haven weer dichter bij elkaar te brengen en om het gebied te ontwikkelen als onderdeel van de stad. De uitzichten op de Antwerpse binnenstad en de wereldhaven zijn er uniek. Het Droogdokkeneiland brengt beide werelden samen en fungeert als poort van de stad naar het havengebied, en omgekeerd.

In 2016 werd het ontwerp opgemaakt voor een nieuw grootstedelijk park in het noorden van Antwerpen. Het vertrekt van een groot respect voor de bestaande kwaliteit en behoudt sterk het huidige karakter van de site. De combinatie van water-, natuur-, industrieel en maritiem landschap geeft het Droogdokkenpark een uniek karakter en creëert een ontmoetingsplek op lokaal en bovenlokaal niveau. Het is het begin- of eindpunt van een promenade langs de Scheldekaaien, een aantrekkingspool voor de ontwikkeling op het Eilandje als nieuw stadsdeel, een beeldbepalend element in het Scheldelandschap en een aanknopingspunt tussen stad en haven.

Groen plein en verhoogde waterkering

De eerste stap in de aanleg van het Droogdokkenpark startte midden 2017 met de uitvoering van de Belvédère, een groen architecturaal zeshoekig uitkijkpunt van twee hectare, waarin vier nieuwe kaaimuren geïntegreerd zijn. Sinds de actualisatie van het Sigmaplan in 2005 houdt De Vlaamse Waterweg nv rekening met hogere waterpeilen op de Schelde en zijn stabiele kaaimuren met een hoogte tot 9.25 meter TAW op deze locatie enorm belangrijk. De noordwestenwind heeft hier immers over een grote lengte vrij spel en kan na enkele kilometer strijklengte over de Schelde met volle kracht inbeuken op de kaaimuur.

De Belvédère ligt aan de zuidelijke entree van het park en vormt de verbinding tussen de stad en het toekomstige landschapspark. De verhoogde positie creëert een visuele relatie tussen de haven en de (binnen)stad in de verte. De nieuwe Belvédère gebruikt de morfologie van de oorspronkelijke Belvédère. Door middel van een geometrische uitbreiding ontstaat een volwaardig verhoogd plein en een vrije maar formele groene ruimte. Ruime grasvelden onderstrepen het vrije openbare karakter van het park en bieden volop ruimte voor sport, spel, ontspanning en kleinschalige evenementen.

De ommuring dient als verhoogde waterkering en kan tegelijk gebruikt worden als zitsokkel. Uitsparingen in de bank op strategische locaties maken het mogelijk staand tegen de kaaimuur te leunen en van de vergezichten te genieten. Aan de pleinzijde manifesteert de Belvédèrerand zich als een grote trappartij met ruime zittreden, een tribune die ruimte biedt aan diverse (stedelijke) activiteiten.

Op de Belvédère zijn 65 iepen aangeplant. De iep is een formele boom die goed tegen zeer winderige omstandigheden kan en in de toekomst een mooi bomenkader zal vormen. Samen met de bestaande bomen zorgen de iepen voor een aangename schaduwrijke plek in het midden van de Belvédere.

TOEKOMSTIG PARK

De Belvédère is de eerste fase van het Droogdokkenpark. In de toekomst komen naar het noorden een natuurlijker parkdeel met natuurlijke getijdenoever waar zich slikken en schorren zullen vormen, een nieuwe verhoogde Sigmadijk en de rest van de tussenliggende parkzone. In totaal zal het park ongeveer acht hectare groot zijn, met een netwerk van paden en verschillende avontuurlijke en informele speelzones. De waterkering wordt volledig geïntegreerd in het park, waarbij de topografie wordt gebruikt als een instrument om unieke perspectieven en gezichtspunten te creëren. Het behoud van niveaus op strategische punten maakt het mogelijk bomen en gebouwen te integreren in het nieuwe parkontwerp. De topografische gelaagdheid van het park leidt op deze manier tot verschillende plekken met een eigen sfeer, maar met behoud van de ruimtelijke samenhang.