Home>Project>Dwaallichtjespad, Edegem
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Dwaallichtjespad, Edegem


Het zogenaamde ‘Dwaallichtjespad’ in Edegem is een nieuw aangelegde verbinding tussen Hof ter Linden met de omliggende woonwijken en het Speelbos ‘Dikke Bertha’ en het aanliggende Fort 5 in de rand van Antwerpen.

Functioneel

Het traject verbindt de zuidelijk gelegen Edegemse woongebieden met de meer noordelijk gelegen delen en verderop het centrum van Antwerpen. Er werd één pad aangelegd in halfverharding voor zowel voetgangers als fietsers. . Ten noorden sluit de trage weg aan op het fiets- en voetpad rondom Fort 5. Dit stuk kent een nog hogere gebruiksintensiteit omdat het een belangrijke schoolroute is. Het pad kenmerkt zich door de gescheiden voorzieningen voor voetgangers en fietsers en de gediversifieerde verharding.

Groen

Het pad bevindt zich aan de rand van bosgebied en open weiland. Hierdoor kan de gebruiker zowel genieten van het omliggende landschap, wat gezien de ligging in stedelijk gebied een verademing vormt, als van de nabijgelegen natuurwaarden. Op een aantal plaatsen is het bos ook te betreden.

Beleving

Het traject ligt langsheen het resterende open gebied in een druk bebouwde randgemeente van Antwerpen en vormt één van de weinige autoluwe routes binnen de gemeente. De nabijheid van groen en natuur en de aanwezigheid van paarden versterken dit gevoel. Aangezien het pad erg geliefd is als woon-werktraject voor zachte weggebruikers, maar ook de mogelijkheid biedt voor een aangename wandeling, is het veiligheidsgevoel er hoog. Dit traject illustreert hoe een functionele behoefte – een noord-zuidverbinding die voordien voornamelijk via wegen met gemotoriseerd verkeer verliep – op een directere, belevingsvollere en natuurlijke manier ingevuld kan worden.