Home>Project>Elisabethpark, Halle
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Elisabethpark, Halle


De Zenne is identiteitsbepalend voor de stad Halle. Toch werd ze vele jaren aan het zicht onttrokken. Door het creëren van groene parels langs de rivier krijgt ze weer de aandacht die ze verdient. Een recente realisatie van de parelende Zenne is de herinrichting van het Elisabethpark tot een volwaardige groene open publieke ruimte: een zuurstofbel in de stadskern. 

De herinrichting van de groene rand rondom de stadskern van Halle maakt deel uit van de ruimere visie ‘Zuurstof voor de Zennevallei’. Dit strategisch project is een initiatief van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei in samenwerking met Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos en Halle, en met de steun van Ruimte Vlaanderen. Het heeft tot doel kansen te zoeken en te creëren voor kleine en grote maatregelen die de open ruimte – met de Zenne als ruggengraat – kunnen behouden, versterken, beschermen, herbestemmen en inrichten. Aandacht voor groene ruimtes, recreatie en waterbeheer is hierbij de prioriteit.

Een echt park

Het Elisabethpark lag er midden 2014 nog verloederd bij. De funderingen van de vroegere kleuterschool en de bomen schreeuwden om een verfrissende aanpak. Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, en de milieu- en uitvoeringsdienst van de stad Halle sloegen de handen in elkaar. Er kwam financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant en van Europa (middelen plattelandsontwikkeling). De bestaande verhardingen werden verwijderd en vervangen door grindgazon, extensief gras en bloemenweiden. Nieuwe fruitbomen werden in een willekeurig verband aangeplant. Vaste planten langs het voet- en fietspad zorgen vanaf de straatzijde voor een bloemenweelde van maart tot eind september. Haagbeuken en lindes brengen de nodige structuur en geborgenheid.

Speelnatuur

De bestaande speeltoestellen werden gerecupereerd en waar mogelijk kwamen er meer avontuurlijke spelelementen (stammentheater, tipi, totems…). Het snoeien en vellen van bomen leverde genoeg materiaal om ter plaatse takkenrillen en boomstammetjes te maken. Het Elisabethpark is dan ook een echte trekpleister voor kinderen, waar ze kunnen spelen of aandachtig kunnen luisteren naar wat er leeft in de boomgaard.

Boomgaard als verademing in de stadskern

Regio Pajottenland en Zennevallei staat sinds eeuwen gekend als ‘de fruitkorf van Brussel’, waar hoogstamboomgaarden het landschap sieren. Hun strikt economische belang mag vandaag dan al afgenomen zijn, de ecosysteemdiensten die een boomgaard levert zijn van toenemende waarde: identiteit, zuurstof, fruit, hout, habitats, verbinding, rust en stilte… Boomgaarden blijven belangrijke oases voor mens en dier. Daarom werd het park ingericht als een echte speelboomgaard, een vijfsterrenhotel voor de natuur en de kinderen. Iedereen mag er ook fruit plukken.

Streekmeubilair

Ook het meubilair is een blikvanger. De massieve eiken picknickbanken, zitbanken en zitblokjes met een afwerking in cortenstaal geven het park een robuuste en natuurlijke uitstraling. Het streekmeubilair dat ontworpen werd in het kader van de uitbouw van Pajottenland als regiomerk past perfect in het plaatje. Houten zitvlonders bieden een heel mooi zicht op de meanderende Zenne. Het Zenneterras zou ondertussen al heel wat ontmoetingen en diepe geheimen kunnen delen.

Participatie

Natuur heeft de kracht om mensen samen te brengen. Het bestaande paviljoentje werd opgeknapt en ingericht als polyvalente ruimte. Cultuurcentrum ’t Vondel, de bibliotheek en de stadsdiensten organiseren er workshops, voorleesmomenten… Voor de nabijgelegen scholen fungeert het als natuurklasje. Door het organiseren van activiteiten worden omwonenden en verenigingen actief bij het park betrokken, wordt de sociale cohesie versterkt en is er meer sociale controle. Aan buurtbewoners en recreanten wordt duidelijk gemaakt dat ze welkom zijn.

Netwerk

Het Elisabethpark is lang niet de enige groene parel langs de Zenne. Het Malakoffdomein en het kasteelpark in Lembeek, de Eizingen-Molensite in Buizingen, de zennemeanders met het kasteel van Beersel, de Groene Beemd in Ruisbroek, Het Moeras en de FeliXartsite in Drogenbos zorgen er stilaan voor dat de Zenne weer bruist van leven.