Home>Project>Esplanade Solidarnosc 1980, Brussel
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Esplanade Solidarnosc 1980, Brussel


Op de Esplanade van het Europees Parlement werden gedurende een jaar honderd stoelen, tien tafels en vijftig planten opgesteld in verschillende configuraties. Gepositioneerd in cirkels, op een lijn, in clusters of in stervorm dienden ze om het publieke potentieel van de wandelvlakte te verkennen. Het plein werd het toneel van een kleurrijk spel met stoelen, tafels en groen. Na het jaar van onderzoek werd beslist het meubilair permanent in te zetten.

Constellations is een onderzoeksproject voor de Esplanade Solidarność 1980, een plein met wandelvlakte aan het Europees Parlement in Brussel. De esplanade heeft een complexe beheerstructuur. Zowel het Brussels Gewest, de Gemeente Elsene, de Stad Brussel, de NMBS, Net Brussel als het Europees Parlement zijn betrokken bij de inrichting en het onderhoud. Ook verschillende veiligheidsdiensten waken over de toegang en het gebruik van de statige plek. Die complexe administratieve onderbouw resulteerde gedurende lange tijd in een minimale inrichting met slechts enkele plantsoenen en houten zitbanken. Dat zorgde voor een steriel, grijs uitzicht en beperkte gebruiksmogelijkheden. Daar wilde de Visitors Services Coordination Unit, een dienst bevoegd voor het ontvangen van de vele bezoekers van het Europees Parlement, verandering in brengen. Bij de betrokken diensten was er evenwel geen eensgezindheid over de wenselijkheid van een permanente herinrichting van het plein. Daarom opteerden ze voor een oproep voor het maken en installeren van tijdelijk creatief straatmeubilair om de plek gedurende een jaar te verfraaien en gezelliger te maken.

Onderzoeksmethode, geen ontwerp

Het gekozen project ging uit van een concept dat bewust de tijdelijke constructie vermeed. In plaats van creatief pop-up straatmeubilair te bouwen, stelde het voor te investeren in oerdegelijke stalen stoelen en tafels waarvan het gebruik gedurende een jaar in verschillende configuraties en opstellingen zou worden bestudeerd. Het was dus geen ontwerp, maar een onderzoeksmethode die toeliet om de verguisde steriele semipublieke ruimte van de esplanade op haar waarde te testen. De Europese vlag van Rem Koolhaas werd ingezet als inspiratie en metafoor met een knipoog: stoelen in alle kleuren van de lidstaten moesten diversiteit en kleur geven aan het grijze plein. In de zomer van 2016 werden honderd stoelen en tien tafels op de esplanade geplaatst, klassieke functionele objecten die gedurende een jaar met subtiele stalen verbindingen aan elkaar werden geschakeld en doorheen de seizoenen in verschillende configuraties werden geassembleerd. Vijftig planten zorgden voor decoratief groen. Geplaatst in cirkels, op een lijn, in clusters of in stervorm werden de combinaties van meubels en groen gebruikt om de verschillende secties van de wandelvlakte te verkennen.

Permanente integratie

Tot de zomer van 2017 werd de esplanade het toneel van een kleurrijk spel met stoelen en tafels, met de mensen die ze gebruiken als attributen en acteurs. De steriele esplanade veranderde in een gezellige plek waar bezoekers en gebruikers aangenaam en geïnspireerd konden vertoeven. Tegelijkertijd werd het publieke potentieel van de onderbenutte open ruimte getest en geëxploreerd. Verschillende observatiemomenten en een gebruiksstudie vervolledigden het onderzoeksproces. Op basis van de gunstige resultaten en de positieve reacties van gebruikers en beheerders besloten de bevoegde instanties om het meubilair te behouden en permanent te integreren. Het aantal stoelen en tafels zal in de loop van 2018 worden verdubbeld. De ruimtelijke opstellingen die gedurende het onderzoeksjaar het best functioneerden, zullen elkaar voortaan afwisselen, flexibel inspelend op de seizoenen en op de andere gebruiksvereisten van het plein.