Home>Project>Ferdinand Lousbergspark, Gent
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Ferdinand Lousbergspark, Gent


Het nieuwe Ferdinand Lousbergspark is een functioneel en recreatief park voor de bewoners van de drukbevolkte Heirniswijk. Veel aandacht ging naar intergenerationeel werken. Dat resulteerde in een bewuste inrichting voor alle leeftijdsgroepen en in het bijzonder voor jongeren en ouderen.

Het nieuwe Ferdinand Lousbergspark is 1,14 hectare groot en ligt binnenin een bouwblok in de Heirniswijk, net binnen de stadsring. Vroeger stonden daar de werkplaatsen van het voormalige Lousbergstehuis voor bejaarden en de drukkerij van de krant ‘Het Volk’. Na de afbraak is in de randen van het bouwblok het stedelijk woonproject ‘Het Volk’ van 146 appartementen gerealiseerd, naast private woningen en een jongeren- en buurtcentrum. In 2011 is het park aangelegd, na een uitgebreid planningsproces met veel inspraak.

Spelen en ontmoeten

Het park ligt in een binnengebied en wordt langs verschillende zijden ontsloten via onderdoorgangen. Doorheen het park loopt een centraal wandelpad. Een brandweg ontsluit de gebouwen in het park en sluit aan op de brandweg van het woonproject ‘Het Volk’. Een deel hiervan overlapt met het wandelpad doorheen het park.

In het buurtpark staan spelen en ontmoeten centraal. Om de speeldruk te verdelen, zijn verspreid over het hele terrein geïntegreerde avontuurlijke speelaanleidingen en speeltoestellen ingeplant. Halverwege het park is er een zandbakje voor de kleine kinderen. Nabij de parktoegang aan de Tarbotstraat is er een open grasterrein voor sport, spel en allerlei activiteiten. Ter hoogte van de centrale toegang naar de galerij van het Lousbergsgebouw en de dienstingang van de nieuwe feestzaal zijn er verharde pleintjes. Op één ervan staan een grote picknicktafel en drinkfonteintje. Een deel van de brandweg is een speelstrip voor rolschaatsen, krijttekeningen… De rest van de padenstructuur ontsluit alle tuinen en parktoegangen en verbindt deze tot wandellussen doorheen het park. Een lange wadi of droge gracht is als regenwaterbuffer en speelelement ook een buffer tussen de nieuwe appartementen en het park. De binnentuin in de galerij van het vroegere Lousbergstehuis blijft een rustige semi-toegankelijke groene ruimte. Verspreid over het hele park zijn er comfortabele zitbanken met rugleuningen en betonnen ’fauteuils’.

Natuurlijk-avontuurlijk

Het concept gaat uit van het creëren van een natuurlijk-avontuurlijk park en de integratie van retro-elementen zoals fauteuils en veel bloemen.

Zandduinen van drie tot vijf meter hoog met een wilde begroeiing gaan over in geschoren grasheuvels van één tot anderhalve meter hoog. Op en langsheen deze heuvels zijn avontuurlijke speelelementen in natuurhout geïntegreerd. Aan een rij palen kunnen bezoekers de eigen hangmat ophangen. Een lange wadi verwijst naar de plaats van de oude stadsomwalling en de latere Rietgracht, waarvan de laatste sporen verdwenen zijn. Een natuurlijk ogende vegetatie van kruiden, struiken en meerstammige bomen kleedt de wadi aan en vormt op termijn een zichtbuffer voor de appartementen. Langs alle overige parkwanden is er een mengeling van hoogstammige bloesemrijke bomen.

Het park bestaat voor de rest uit kort gazon voor de speelvlakken en een meer extensieve of wildere beplanting in de zandduinen en aan de randen. De oude binnentuin met de waardevolle verzameling perenbomen, het bloemenrijke grasland en een centraal vijvertje zijn hersteld.  De perenbomen zullen als een collectie beheerd worden. Verspreid over het hele park kwamen er bloeiende planten zoals krokussen, bloeiende heesters en kerselaars. Ze vallen goed in de smaak bij de oudere parkbezoekers.

Paden en wanden

De centrale brandweg/hoofdtoegang bestaat uit een geveegde grijze betonverharding die bestand is tegen intensief gebruik. De rest van de wandelpaden is aangelegd in een grijze gestabiliseerde grindverharding die de parksfeer benadrukt.

De parkwanden zijn de oude muren die na de sloopwerken uniform afgewerkt zijn met donkergrijze cement of met leien, afhankelijk van de achterliggende constructies. Alle aanpalende bewoners kregen eerst de kans om een rechtstreekse parktoegang te realiseren of om een tuintje aan te kopen.