Home>Project>Fietstunnel, Willebroek
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Fietstunnel, Willebroek


De provincie Antwerpen realiseerde een fiets-o-strade tussen Mechelen en Sint-Niklaas gericht op het woon-werkverkeer. De fiets- en voetgangerstunnel aan het station van Willebroek is op de fiets-o-strade ingeplugd. Hij verbindt ook twee dorpsdelen die door de spoorweginfrastructuur van elkaar gescheiden zijn.

Eind 2008 kreeg de provincie Antwerpen een EFRO-subsidie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voor de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel aan het station van Willebroek. De aanleg van de tunnel is een realisatie van de provincie Antwerpen in samenwerking met Infrabel en de gemeente Willebroek. Hij werd op 9 september 2011 officieel ingehuldigd.

Fiets-o-strade

De regio rond Willebroek is – door zijn centrale ligging in de Vlaamse Ruit – volop in economische ontwikkeling. De druk van vooral logistieke activiteiten op de regio is aanzienlijk en wordt door de overheid beantwoord met de aanleg van nieuwe en de uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen, en de verbetering van de bestaande verkeersinfrastructuur waaronder de N16. De vroegere brownfields zullen een deel van de belangrijke stedenbouwkundige ontwikkelingen met kantoren en bedrijven opvangen.

De provinciale overheid draagt haar steentje bij met de aanleg van fietsverbindingen die de werknemers een goedkoop, duurzaam en vooral veilig alternatief moet bieden voor de auto in het dagelijkse woon-werkverkeer. Wonen nabij het werk en een vlotte bereikbaarheid met trein, bus of fiets vormen samen de meest adequate remedie tegen het groeiende verkeersinfarct. De aanleg van een nieuwe fiets-o-strade tussen Mechelen en Sint-Niklaas die over een aanzienlijke afstand parallel loopt met de spoorweg tussen de twee steden, is in deze visie een speerpunt.

Twee dorpsdelen

Ook de gemeente Willebroek werkt onder het motto ‘Willebroek Morgen’ aan een nieuwe dorpsdynamiek. De heraanleg van de as station-watertoren als schakel tussen kern en woonwijken is de hefboom voor die opwaardering. Op de uiterste rand van de nieuwe dorpsas – op de scheiding van Willebroek dorp en de noordelijke brownfields – is de nieuwe fietstunnel een schakel tussen twee dorpsdelen die al lange tijd ruimtelijk van elkaar gescheiden zijn door de spoorweginfrastructuur. De nieuwe schakel is door middel van op- en afritten van en naar de nieuwe tunnel op de fiets-o-strade ingeplugd.

De 28 meter lange tunnel is niet enkel een veilige fietsverbinding, hij zorgt ook voor een veilige toegang tot de perrons. De tunnel is opgevat als een open constructie die sterk en ruim ingebed ligt in de historische stationsomgeving. Door gebruik te maken van het hoogteverschil tussen de hogere spoorwegberm en het maaiveldniveau, is de diepte beperkt tot anderhalve meter. Dat komt de toegankelijkheid ten goede. Lange en comfortabele hellingbanen zorgen voor vlotte verbindingen. Dankzij de brede tunnelschacht en schuine keermuren is er veel natuurlijk licht in en om de tunnel, wat de sociale veiligheid bevordert.

Ruw en eerlijk

Er ging bijzondere aandacht naar het gebruikte materialen- en kleurenpallet, in harmonie met het recent gerestaureerde station. De brute typologie van het industriële verleden van Willebroek wordt vertaald door ruwe en eerlijke materialen waaronder staal, antraciet gebakken klinkers en beton. De gebakken klinkers verwijzen uiteraard ook naar de rijke geschiedenis van steenbakkerijen in het nabijgelegen Rupelbekken. Deze basismaterialen zijn ook toegepast in de verdere heraanleg van Willebroek centrum. Alle straatmeubilair, verlichting en leuningen zijn uitgevoerd in de standaard grijze kleur van Willebroek waardoor de samenhang met het dorp optimaal is. De beplanting is beperkt tot enkele solitaire lindebomen, de taluds zijn ingezaaid met een inheems bloemenweidemengsel. Openheid en overzicht zijn de norm.

De volgende stap in het project van de stationsomgeving is het stationsplein zelf dat gerealiseerd zal worden als een derde fase van de visie ‘Willebroek Morgen’.