Home>Project>Fortis, Brussel
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Fortis, Brussel


De renovatie van het hoofdgebouw van BNP Parisbas Fortis, in hartje Brussel, was de aanleiding om ook de openbare ruimte aan het Warandebergplein en de Elleboogstraat te vernieuwen. Het Warandebergplein verbindt de Koningsstraat met de Kanselarijstraat en is een voetgangers- en passageplein naar het stadscentrum. De Elleboogstraat is een semipublieke voetgangerspassage tussen de hoogbouw.

Het prachtige, classicistische hoofdgebouw van BNP Parisbas Fortis ligt in het centrum van Brussel en paalt aan het Warandepark. Bij de renovatie werden ook de ondergrondse toeleveringsinfrastructuur en vertrekken vernieuwd en heringericht. Dat betekende dat de publieke ruimte erboven werd opgebroken en heraangelegd. Het project bestond uit twee grote delen: de publieke ruimte aan het Warandebergplein en die aan de Elleboogstraat.

Warandebergplein

Het Warandebergplein ligt tussen de Koningsstraat en de tien meter lager gelegen Kanselarijstraat. Het ontwerp moest dit hoogteverschil opvangen. Het opzet was om het plein te verankeren in het historische weefsel en de groene assen van de stad, het zou met andere woorden een hedendaags plein met Brusselse kenmerken (zoals het gebruik van blauwe hardsteen, geschoren boomvormen) worden. Een ander uitgangspunt was dat het een langwerpig voetgangers-/passageplein zou worden naar de binnenstad, in twee niveaus, en volledig autovrij (met uitzondering van de brandweer en toeleveranciers). Het zou worden opgebouwd als een ‘daktuin’ op de ondergrondse parkeergarages en de toeleveringsvertrekken.

Om het hoogteverschil te overbruggen, is de bestaande trappenpartij gereconstrueerd en volledig vernieuwd naar het oorspronkelijke ontwerp. Op de tussenverdieping sluit ze aan op groene tussenterrassen (op het niveau van de eerste verdieping van het gebouw). De vormgeving en structurering van het benedenplein zijn gedicteerd door de vele functies die het in zich draagt: toegang tot de ondergrondse parkeergarage en de garage voor toelevering, brandweerontsluiting, hoofdingang van het gebouw.

De lengteas (het voetgangersgedeelte) is geaccentueerd door hoogstammige, geschoren haagbeukblokken. Die verwijzen naar de formele vormgeving van het hoger gelegen Warandepark. Zij bepalen het groene karakter van dit plein. Speciaal voor deze bomen werd tijdens de bouwfase in de nodige ondergrondse wortel-, drainage- en verluchtingsruimte voorzien.

De gebogen keermuur in blauwe hardsteen, tussen het niveau van de dienstweg en het niveau van het park, is vormgegeven als een kunstwerk in gekapte letters (schriftkunstenaar Pieter Boudens). Het verkondigt in alle talen van de Europese Unie de begrippen ‘harmonie en vrede’. ’s Nachts krijgt dit werk een extra dimensie door een sfeervolle led-lichtlijn.

Het plein is verhard in een ritmisch spel van geschuurde en gebouchardeerde tegels in Belgische blauwe hardsteen. Het hemelwater van omringende daken en het plein wordt opgevangen in een bufferbekken onder het plein en doet dienst voor de irrigatie van de bomen. Naast de functionele verlichting van de dienstgebouwen is gekozen voor ingewerkte grondspots die vooral de mooie, waardevolle  gevelarchitectuur van het hoofdgebouw aanstralen.

Dit plein voegt een waardevolle publieke ruimte toe aan de binnenstad van Brussel. Het sluit naadloos aan op historische materialen en structuren van het stadsweefsel.

Elleboogstraat

In de Elleboogstraat is een semipublieke, schaduwrijke voetgangers- en dienstenpassage in banaanvorm aangelegd tussen de hoogbouw. Ze geeft ook toegang tot een tweede ondergrondse parkeergarage. In harmonie met het Warandebergplein is dit plein eveneens verhard in blauwe hardsteen, hier in een dwars uitwaaierend bestratingspatroon dat inspeelt op de gebogen vorm van de straat. De beplanting is eveneens haagbeuk, een gebogen rij van 6 meter hoge, geschoren kegels in boomroosters. De verlichting met grondspots is dezelfde als op het Warandebergplein.