Home>Project>Fortstraat, Mortsel
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Fortstraat, Mortsel


Waar FORT 4 oorspronkelijk gebouwd was om onzichtbaar te zijn, ambieert de nieuwe Fortstraat het tegenovergestelde. Ze opent zich naar de omgeving en past perfect in de ambitie van de stad om FORT 4 meer toegankelijk te maken. Het ontwerp van de Fortstraat en de Lodewijk Dosfellei is geïnspireerd op het oorspronkelijke militaire plan. De strakke lijnen en de suggestie van de voormalige fortvijver door de wadi’s refereren hiernaar.

FORT 4 en de Fortstraat liggen vlakbij het centrum van Mortsel. De stad is eigenaar van FORT 4 en heeft sinds 2000 geïnvesteerd in het ontsluiten van het fort en het verbeteren van de relatie met de stadskern, om de kwalitatieve groene ruimte uit te breiden en om de historische gebouwen op te waarderen en dichter bij de stadskern te brengen.

Toegankelijk en doorwaadbaar

De openbare ruimte draagt in grote mate bij tot hoe we onze leefomgeving beleven. Om aantrekkelijk te worden of te blijven voor bezoekers en omwonenden is een goed functionerende buitenruimte die aanspreekt van steeds groter maatschappelijk en economisch belang. De ‘zachte’ waarden zijn bepalend voor de kwaliteit van een ontwikkeling. Het belang van een goed toegankelijke buitenruimte klinkt door in de ambitie en het onderzoek van FORT 4, een buitenruimte met een uitnodigend karakter en met ruimte voor een functioneel programma.
‘Een bruisend FORT 4 dat niet alleen optimaal toegankelijk en doorwaadbaar is, maar bovendien sterk verankerd is met zijn omgeving.’ Dat is de doelstelling van de stad Mortsel. FORT 4 was al een bruisende plek waar het goed vertoeven is, toch konden de toegankelijkheid en de doorwaadbaarheid op sommige plaatsen beter. Ook de rand tussen het fort en de omgeving was niet duidelijk gedefinieerd en er waren weinig visuele relaties tussen beide. Een belangrijke uitdaging voor FORT 4 was het zoeken naar de juiste balans tussen de recreatieve functie en de rust die uitgaat van het fort en het beschermde milieu voor onder andere de vleermuizen. Om dat evenwicht te verbeteren is een goede relatie tussen bebouwing, buitenruimte, parkeren en groen belangrijk.

Levendig park

Het buitenglacis staat symbool voor de ontmoeting tussen stad en fort. Het vormt een subtiele overgang tussen beide, waarbij de randen tot uitdrukking worden gebracht in het maaiveld. Het is een potentieel levendig park met veel ruimte voor diverse gebruiken. Rechtlijnige paden, geïnspireerd op het militaire verleden, zijn fysieke verbindingen in het buitenglacis. Ze benadrukken de geometrie van de fortgracht. Hoeken worden geaccentueerd door het maken van plekken, zoals het monument, een uitkijkpunt of een ontmoetingsplek. De voormalige contour van de gedempte fortgracht is weer zichtbaar gemaakt. Een laagte met geaccentueerde randen markeert er een ruimte. Ze maakt deel uit van de aangrenzende speelweide en zo wordt ook de geschiedenis op een hedendaagse manier verbeeld.

Pleinvormige ruimtes markeren duidelijk de verschillende toegangen naar het fort en zorgen voor een uitnodigend karakter. Een brede band in het profiel geeft de overgang tussen stad en fort aan. Een breed wandel- en fietspad accentueert de overgang van het buitenglacis naar de fortgracht.

In het plan is een duurzaamheidsambitie geïntegreerd door hemelwater van de Fortstraat af te koppelen. Het oppervlaktewater wordt via een open afwateringselement, voorzien in de boordsteen, verzameld in een wadi waarna het gezuiverd wordt en indien nodig verder vertraagd wordt afgevoerd naar de regenwaterriool.