Home>Project>Gandhiplein, Brugge
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Gandhiplein, Brugge


Het Gandhiplein is een (speel)park voor de bewoners van Sint-Jozef en Koolkerke. Het bestaat uit vier zones die elkaar overlappen: een zone voor natuurlijk en avontuurlijk spel, een open ruimte voor sport, spel en evenementen, een parkzone en ten slotte een speelruimte voor kinderen en jongeren van verschillende leeftijden.

De herinrichting van het Gandhiplein in Sint-Jozef (Brugge) is het resultaat van het samenkomen van verschillende sporen. Een eerste spoor is de tienerwerking Teen Machine die sinds 2003 actief is op het Gandhiplein. Teen Machine wil aantrekkelijke spelactiviteiten voor tieners aanbieden zodat ze op een boeiende en verantwoorde wijze hun vrije tijd kunnen invullen. De tieners gaven aan dat het plein niet afgestemd was op hun leefwereld en hun verwachtingen van een aangename vrijetijdsplek. Ze waren vragende partij om het plein her aan te leggen. Tezelfdertijd ontwikkelde de stad Brugge het speelruimtebeleidsplan 2006-2013. Een studie bracht het speelruimteaanbod van Brugge in kaart, inclusief dat van Sint-Jozef. Daaruit bleek dat het Gandhiplein bijzondere aandacht verdiende. Het derde spoor was de projectoproep ‘Buiten Gewone Buurt’ van de Koning Boudewijnstichting om de kwaliteit van het samenleven in de buurt te verbeteren.

Verschillende enquêtes, interviews, buurtvergaderingen en spelactiviteiten resulteerden in een gemotiveerde schriftelijke rapportage met de vele belevingen en wensen van zowel de allerkleinsten, de jongeren als de volwassenen. Daarnaast bracht een videomontage het engagement van tieners (en andere buurtbewoners) voor hun leefomgeving en buurt sterk in beeld.

Vier zones

Het Gandhiplein is heringericht als (speel)park voor de bewoners van Sint-Jozef én Koolkerke. In het concept overlappen vier zones elkaar. Een zone in het noorden is bestemd voor natuurlijk en avontuurlijk spel. In het oosten is de open ruimte behouden voor sport, spel en evenementen. Daartegenover staat de ruimte in het westen die, met de aanplanting van een dertigtal nieuwe bomen, een parksfeer uitstraalt. Slingerende paden in het westen en strakke paden in het zuiden van het plein leiden naar de speelruimte. De vorm van de speelruimte lijkt op een diamant: een symbolisch element in een sociale buurt. In de speelruimte, op een ondergrond van ecomulch, staan drie speeltoestellen voor verschillende leeftijdscategorieën.

Door de aanleg van strakke speelheuvels krijgt de speelruimte een eigen identiteit. Naast de speelruimte en in het zicht van de aanwezige appartementsgebouwen is een skate-/hangplek aangelegd. Het skateterrein speelt in op de nieuwe niveauverschillen: het ligt voor een gedeelte onder een helling met een hoogte van tachtig centimeter waardoor de jonge skaters op een kleine afstand genoeg snelheid kunnen maken om trucjes uit te voeren.

Boomerang

Tegen de speelruimte aan zijn drie zitelementen geplaatst in de vorm van een boomerang. Er staan ook twee banken die geconstrueerd zijn naar eigen ontwerp: een ligbank aan het trapveld en de zitbank ‘K’ in het zuiden tussen twee heuvels. Langs de paden zijn zitbanken en papierkorven voorzien. De zitbanken staan op een verharde ondergrond met het oog op het beheer. De fietsenstallingen hebben een ondergrond van opgevoegde platines.

De paden zijn zo aangelegd dat er geen regenwater kan blijven staan. De toplaag van de betonstraatsteenverharding ligt tonrond. De aanliggende trottoirbanden liggen een centimeter lager dan de toplaag. De gazonversteviging ligt nog eens twee centimeter lager. Onder de gazonversteviging werd een dikke laag steenslag aangelegd voor het infiltreren van het regenwater. Het pad ligt ook in de lengte onder profiel.

Het trapveld is over de ganse lengte eenzijdig opgehoogd onder meer in functie van de afwatering van het terrein. Daardoor ontstaat er een spel van lijnen en vlakken die het plein een andere dimensie geven.

Groenzones

Vanuit het oosten lijkt het Gandhiplein op een groene oase in een sterk bebouwde omgeving, vanuit het westen zie je alle materialen en verhardingen die gebruikt zijn. In het noordoosten is een klein brugje over de bestaande gracht aangelegd om de bereikbaarheid van de Bommelbekestraat voor kinderen te verbeteren.

Het plein is een onderdeel van een aaneenschakeling van groenzones. Ze verbinden het Duivenplein, het Gandhiplein, Teen Machine, het buurthuis, een driehoekig grasveldje, het familiaal speelpark Hoeve De Grendel, en een bestaand en een toekomstig speelplein in de verkaveling Jules van Praetstraat.