Home>Project>Westelijke toegang Gasthuisberg, Leuven
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Westelijke toegang Gasthuisberg, Leuven


Het Agentschap Wegen en Verkeer en UZ Leuven/KU Leuven verbeterden de voorbije jaren de mobiliteit op en rond de Health Sciences campus Gasthuisberg. In de fases 2 en 3 van het project is de westelijke toegang uitgebreid en volledig heringericht volgens het STOP-principe. Fietsers en voetgangers hebben nu een volwaardige plaats in de modale mix en het autoverkeer is voortaan beter gespreid.

De reorganisatie van de verkeersstromen en de circulatie maken deel uit van het masterplan voor de campus Gasthuisberg. Een aantal activiteiten zijn gecentraliseerd, onder meer door de herlokalisatie van de binnenstedelijke sites van Sint-Pieter en Sint-Rafaël. Daardoor wordt Gasthuisberg een Health Sciences campus waar academische gezondheidszorg, opleiding en onderzoek hand in hand gaan.

Nieuwe parking

In 2012 vernieuwden het Agentschap Wegen en Verkeer en UZ Leuven/KU Leuven de oostelijke hoofdtoegang van Gasthuisberg. Sindsdien verbinden gescheiden, comfortabele fietspaden de binnenstad met de campus. De bussen van De Lijn rijden via een speciale toegangsweg vlot in en uit, van en naar de Leuvense ring (R23). De volgende stap in de reorganisatie van de mobiliteit was de herinrichting en de uitbreiding van de westelijke toegang, waar het autoverkeer via de E314 binnenrijdt. Sinds de zomer van 2018 is er een nieuwe parking die zorgt voor een toename van de bezoekerscapaciteit en die de levenskwaliteit op de campus verbetert. Veel autoverkeer rijdt immers rechtstreeks de parking in en hoeft niet meer op de campus te circuleren.

Voor de fietser

Naast de upgrade van de westelijke toegang via de E314 was de aanleg van kwalitatieve infrastructuur voor voetgangers en fietsers, volgens de concepten uit de eerste fase, een belangrijke doelstelling. Het orgelpunt zijn twee fietsers- en voetgangersbruggen. Alle diensten, departementen en nevenactiviteiten zijn nu vlot en veilig bereikbaar met de fiets. De vele fietsers die van de Sociale Hogeschool komen, fietsen nu rechtstreeks via de Terbankstraat en de nieuwe fietsersbrug over de E314 de campus binnen. Het dubbelrichtingsfietspad loopt door tot aan de diensttoegang Terbankstraat/Berg Tabor. Daar sluit het aan op de fietspaden richting Het Teken en Berg Tabor. Een tweede fietsers- en voetgangersbrug maakt de verbinding met zowel het opleidings- en onderzoekskwadrant van de campus als met het bloedtransfusiecentrum. 

Leesbaar en groen

De opdrachtgevers legden de ontwerpers belangrijke randvoorwaarden op voor de ruimtelijke en landschappelijke inpassing van de nieuwe infrastructuur. Die is leesbaarder dan voordien, zodat bezoekers zich snel en gemakkelijk kunnen oriënteren om zich naar hun bestemming op de campus te begeven. De westelijke toegang past sinds de heraanleg ook mooier in het omliggende landschap. De blikvanger is de open, zwevende rotonde met aanliggende parkomgeving ter hoogte van de nieuwe parkeergarage. De uitgestrekte groenpartijen en hellingen vloeien mooi over in het heuvelachtige parklandschap aan de oostkant, met zeven met elkaar verbonden vijvers die als één groot bufferbekken dienst doen. De keermuren aan de binnenkant van de zwevende rotonde bestaan uit rode bakstenen die goed passen bij het omliggende landschap. Voor het wegdek van de rotonde is met een combinatiedeklaag gewerkt – een primeur in Vlaanderen – zodat het visueel aansluit bij de betonnen wegen aan de westkant. Om de bufferbekkens bereikbaar te maken voor onderhoud en toch een groene parkomgeving te behouden, is het lavasubstraat vermengd met graszaad.