Home>Project>Gedempte Scheldearm, Oudenaarde
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Gedempte Scheldearm, Oudenaarde


Op het tracé van een oude Scheldearm is een park aangelegd. De historiek wordt als metafoor gebruikt, het concept van het park gaat uit van het idee van een groene rivier. Het resultaat is een gesculpteerd graslandschap dat overal betreedbaar en bespeelbaar is en de verbinding maakt met de aanpalende school.

Een masterplan schetst de toekomst van de open ruimte voor de site ‘de Ham’ in Oudenaarde, waarvan de herinrichting van de oude Scheldearm tot park deel uitmaakt. De Ham is in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aangeduid als één van de drie strategische projecten die de ontwikkeling van de kern van Oudenaarde als hoogwaardig stedelijk gebied moeten stimuleren. Dit is mogelijk door de herstructurering van het gebied door middel van acties met betrekking tot de bebouwde ruimte en de onbebouwde ruimte.

De openbare ruimte van de Ham heeft vier deelruimten: een beleefbare Scheldeoever, de Jan Zonder Vreesstraat als deel van het weefsel, de Matthijs Casteleinstraat als stadswal en de Oude Scheldearm als groene rivier. Het masterplan voor de buitenruimte moet deze deelprojecten binden tot een geheel waarbij het resultaat meer is dan de som van de delen. Het gaat dan met name over de annexatie van de Ham bij het historische centrum waardoor er ook een vernieuwde dialoog met de overzijde van de rivier ontstaat, en over de ambitie om Oudenaarde een stedelijk teken te geven aan de Schelde.

Groene rivier

Op het tracé van een oude Scheldearm is een park aangelegd. De Ham ligt in het historische stadscentrum en is dus een stedelijk landschap. Het concept van het park gebruikt de historiek als metafoor en gaat uit van het idee van een groene rivier. Het reliëf in het park is hiervan de vertaling en verwijst naar diepte. Door de bedding van de oude Scheldearm als een gesculpteerd graslandschap aan te leggen krijgt de ruimte een sterkere leesbaarheid.

De woningen aan de boulevardzijde krijgen een nieuw adres aan de oevers van de groene rivier, terwijl de achtertuinen en achterkanten van de aangrenzende gebouwenclusters en de school aan stadszijde opnieuw opgenomen worden in het parklandschap, en met ‘de voeten in het gras’ staan.

De grasglooiingen met evenwijdig lopende heuvelruggen zorgen voor variatie en zijn overal betreedbaar en bespeelbaar. Bomengroepen en vlakken met veldbloemen, al dan niet in combinatie met zitelementen, vormen rustpunten.

Nieuwe doorsteek

Het ontwerp maakt een dynamische verbinding: een brug als veilige link tussen de twee schoolterreinen tijdens de schooluren. Buiten de schooluren fungeert ze als verbinding langs de Burgschelde tussen het park en het stadscentrum. Deze Burgschelde is niet langer kijkwater. De gracht werd verder uitgegraven. Twee brede treden brengen de wandelaar dichter bij het water en kunnen ook dienst doen als zitgelegenheid.

Speelkamer

Het park heeft een brede doelgroep. Er is een speelkamer geïntegreerd die ook dienst zal doen als speelplek voor de school ernaast. De speelkamer wordt door middel van een begroeide pergolaconstructie naadloos in de parksfeer opgenomen. Ze mag tijdens de schooluren enkel door de school worden gebruikt, maar is op andere ogenblikken publiek toegankelijk.