Home>Project>Geelhandplaats, Antwerpen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Geelhandplaats, Antwerpen


De Antwerpse Geelhandplaats is van een somber binnenplein getransformeerd in een kleurrijk stedelijk tapijt. Het is een ideale veilige speelplek voor de kinderen uit de buurt, zonder dat geraakt is aan de vlotte toegankelijkheid van de appartementsgebouwen.

De Geelhandplaats ligt in de Antwerpse wijk Stuivenberg. Het is een semipubliek binnenplein omgeven door een stedelijke woontypologie van zes bouwlagen. Door de grote densiteit en de bijbehorende grote gebruiksintensiteit was het publiek domein toe aan een grondige opfrisbeurt. In het binnengebied ontbrak ook een kwalitatief en vooral structurerend publiek domein dat een frequent gebruik kan verdragen en toch een aantrekkelijk patroon biedt vanaf de talrijke balkons en vanuit de vele ramen. Bovendien kon de buurt in aanvulling op bestaande spelinfrastructuren een nieuwe speelruimte voor de allerkleinsten gebruiken.  Vanuit het veelvuldig passief en actief gebruik en de ruimtelijke en speelbehoeften bedacht de ontwerper een kleurrijk stedelijk tapijt.

Eenvoudig en robuust

Het inbrengen van een nieuw kleurrijk tapijt is bedoeld om zowel jong als oud een hoogwaardige buitenruimte aan te bieden. Om deze doelstelling te halen, is de vloer in een lichte helling uitgevoerd. Hierdoor wordt het gebruik voor balspelen ontmoedigd en ontstaan multifunctionele randen waarop gezeten, gelegen en gespeeld kan worden. Door de helling in het terrein creëert het ontwerp bovendien een zone voor de kleinsten vooraan, een zone voor grotere kinderen centraal in het gebied en een zone voor petanque achter de nieuwe stedelijke bank.

Rubberen vloer

Het kleurrijke tapijt is integraal uitgevoerd in rubber. Door het gebruik van dit materiaal koppelt het concept de noodzaak van een veilige speelondergrond aan de wens om een kleurrijk geheel in te brengen in deze hoogstedelijke buurt. Diverse speeltoestellen vormen bovenop de rubberen vloer een graduele speellijn, van kleine balanceeroefeningen voor de allerkleinsten tot een klimuitdaging voor de wat oudere kinderen. Ten slotte werkt het gebruik van rubber ook positief op de akoestiek van het binnengebied.

Vlot toegankelijk

Naast het speel- en verblijfsaspect blijft het binnengebied uiteraard de toegangsruimte voor de verschillende woonentiteiten. Daarom is een brede verharde zone uitgewerkt rondom het centrale tapijt. Door de dimensies van deze verharde ommegang zijn de verschillende appartementen nog steeds vlot toegankelijk en eenvoudig bereikbaar voor hulpdiensten en verhuiswagens. Door het slim integreren van divers meubilair is er ook voldoende aandacht voor sobere en gebruiksvriendelijke banken,  fietsenstallingen en afvalemmers.

Het geheel is uitgevoerd in hoogwaardige kleiklinkers die het gebouw uit 1931 van Alfons Francken opnieuw een kwalitatieve toegang en ruimtelijke ondersteuning aanbieden.