Home>Project>Goffinlaan, Sint-Agatha-Berchem
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Goffinlaan, Sint-Agatha-Berchem


Nood aan kwaliteitsverbetering

De heraanleg van de Goffinlaan, één van de belangrijke invalswegen van de gemeente Sint-Agatha-Berchem drong zich op omwille van de moeilijke verkeerssituatie, de veelvuldige conflicten tussen de diverse gebruikers en de slechte staat van de weg. Bovendien was er niets meer te merken van het vroegere laanprofiel. Voor de renovatie was de as bijna uitsluitend ingericht in functie van het gemotoriseerd verkeer. Voor het randgebeuren was nauwelijks aandacht: winkelen, flaneren, … Maar ook fietsen langs deze verkeersas ging heel moeizaam.

Naast een kwalitatief openbaar domein voor bewoner en passant en de organisatie van het auto- en fietsverkeer, stond een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer bovenaan op de lijst van de prioriteiten. Het ontwerp hield verder rekening met het het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GEWOP), de gemeentelijke plannen en de bepalingen van het Brussels Gewest met betrekking tot de aanleg van het openbaar domein.

Concept: terug een ‘laan’

Komende van Koekelberg maakt de Goffinlaan een zachte bocht ter hoogte van de nieuwe wijk. De vrij gekomen ruimte vormt een scharnier en is tegelijk een rustplek. Een verhoogd plein maakt verblijf mogelijk en verbindt de omliggende wijk en straten met de hoofdas. Vanaf dit punt zorgen vernauwde rijstroken en de rijen bomen voor een laaneffect. Deze ideeën vormden de basis voor verdere gesprekken en overleg met de diensten van het Brussels gewest, STIB en gemeente. Een viertal slagzinnen waren de basis voor communicatie met de omwonenden:

  • vergroenen van het openbaar domein
  • een groene laan voorzien van verblijfsplekken
  • creëren van ruimte voor voetgangers en fietsers
  • uitbouwen van een kwalitatief openbaar vervoer.

Het concept ‘woonboulevard’ was de basis van het ontwerp. Naast parkeerfaciliteiten aan beide zijden van de as en ruimte voor het openbaar vervoer stond het comfort van voetgangers en fietsers voorop. Tussen de parkeerstroken zijn hoogstammige bomen aangeplant. Ook het plein ter hoogte van de nieuwe wijk kreeg een groen karakter. Tegelijk heeft het verblijfskwaliteiten en zorgt het via een doorsteek voor vlotte en veilige voetgangersverbindingen met de achterliggende wijk. Op die manier werkt het nu ook als buurtplein.

Leesbaarheid, veiligheid en comfort

De uniforme detaillering en de eenvormigheid van materialen over de hele lengte van de laan verhogen de leesbaarheid voor alle gebruikers van het openbaar domein. Zo ging veel aandacht naar de kruispunten. Die sluiten nauw aan bij de typologie van de zijstraten. Maar vooral het systematisch gebruik van zebrapaden (voetgangersoversteken) maakt het oversteken op die plaatsen een stuk makkelijker en veiliger. Bovendien vinden voetgangers er de nodige accommodatie om op de bus te wachten, of om op of af te stappen. De ruimte, de vlotte toegankelijkheid van de halte en de keuze van de materialen zorgen voor meer comfort voor de reiziger en verhogen telkens de belevingswaarde van het kruispunt als plek.

Niet zonder reden ligt het plein verhoogd ten opzichte van de laan. De opstand verhindert het oprijden, terwijl aan de rand parkeren het verkeer hindert en daardoor quasi onmogelijk wordt. Toch vormt deze ruimte visueel één geheel met de laan. Daarin dragen ook de sfeerverlichting en straatmeubilair hun steentje bij. Zo ontstaat een visuele eenheid tussen laan en plein. Het coherente geheel draagt bij tot een sterke beleving van de boulevard voor bewoner en passant en levert een betere beeldkwaliteit op voor reiziger of autobestuurder.