Home>Project>Graanmarkt, Ninove
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Graanmarkt, Ninove


De Ninoofse Graanmarkt is van een zielloze parking getransformeerd in een sfeervol en buitengewoon aantrekkelijk plein. De vernieuwing kwam tot stand na samenspraak met de inwoners en de verschillende belangengroepen.

Ninove is terecht trots op zijn nieuwe Graanmarkt. De grote rioleringswerken van Aquafin werden door de stad optimaal benut om het verwaarloosde historische handelscentrum van Ninove opnieuw de glans en glorie te geven die het verdient. De foeilelijke asfaltparking, een doorn in het oog van elke Ninovieter, is vandaag opnieuw een plein om trots op te zijn. Grote terrassen, heel veel groen, brede wandelstroken en toch nog voldoende parkeerruimte toverden de verloederde Graanmarkt om in een charmante en aantrekkelijke locatie. Op zaterdag 24 april 2010 werd de volledig heraanlegde Graanmarkt van Ninove feestelijk geopend. Blikvanger was de muzikale, dansende fontein die bij het talrijk opgekomen publiek heel wat bijval oogstte.

Van inspraak tot samenspraak

De Graanmarkt en onmiddellijke omgeving vervullen al eeuwenlang verschillende ruimtelijke functies. Heel wat belangengroepen en andere organisaties eisten en kregen dan ook terecht inspraak in de heraanleg ervan. De inplanting van de parkeerplaatsen en het voorziene aantal, de grootte van de terraszones voor de horecazaken, de herwaardering van het cultureel en architectonisch erfgoed, de faciliteiten voor marktkramers en andere gebruikers: alles was niet alleen bespreekbaar, maar alle opmerkingen en suggesties werden ook maximaal in de uitvoeringsplannen verwerkt. Zo werden op verzoek van Blindenzorg Licht en Liefde speciale geleidetegels in het ontwerp geïntegreerd, zodat ook blinden en slechtzienden zelfstandig kunnen genieten van elk aspect van de nieuwe Graanmarkt. Inspraak leidde naar samenspraak én een buitengewoon stevig maatschappelijk draagvlak.

Deel van stadsvernieuwing

Ninove was, onder meer door zijn ligging aan de Dender, al in de middeleeuwen een belangrijk handelscentrum. De Graanmarkt, eeuwenlang het kloppend hart van de stad, vormt voor archeologen en historici dan ook een waardevolle site. De heraanleg was een uitgelezen kans om archeologisch onderzoek te verrichten, wat uiteindelijk ook enkele interessante vondsten opleverde. Om verleden en heden te linken, zijn de hoeken van de middeleeuwse Graanhalle op het nieuwe plein aangeduid.

Door de gelijktijdige herinrichting van de Lange Muntstraat en de Marktstraat, twee belangrijke wegen die op de Graanmarkt aansluiten, komt het nieuwe plein nog beter tot zijn recht. De verhoogde voetpaden zijn verdwenen en de Lange Muntstraat is nu volledig verkeersvrij. Alleen de brandweer, de politie en andere hulpdiensten mogen er nog in. Het plein zelf maakt deel uit van een zone 30 waarin fietsers en voetgangers de plak zwaaien. Samen met de reeds heraangelegde Centrumlaan en de bouw van het gloednieuwe Ninia Shopping Center zorgt dit ervoor dat de wat ingedommelde provinciestad stilaan weer een echte attractiepool met regionale uitstraling wordt. Ninove herademt en leeft weer op.

Dansende waterstralen

Ninove heeft zijn ontstaan volledig te danken aan het water. Zonder de Dender, destijds zowel een bron van economische welvaart als van militaire conflicten, was de stad nooit tot bloei gekomen. Ook de heraanleg van de Graanmarkt stond in het teken van het water: de grote riolerings- en collectorwerken van Aquafin. Het lag dus voor de hand om het water ook op de nieuwe Graanmarkt een hoofdrol te geven. De grote, centrale fontein wordt gevoed door het hemelwater van enkele daken rond het plein. De kleurrijk verlichte waterstralen dansen elke avond op de zachte tonen van stemmige muziek. Een rustgevend en fascinerend concept dat de historische link met het water haast letterlijk in de verf zet en meteen duidelijk maakt dat de Graanmarkt voortaan weer de place to be is.