Home>Project>Masterplan Groen Hart, Merksem
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Masterplan Groen Hart, Merksem


In het centrum van Merksem lagen drie parken te midden van bebouwing, zonder enige onderlinge verbinding en connectiviteit met de buurt. Een duidelijke visie voor de ruimtelijke problemen drong zich op en in 2010 werd gestart met de realisatie van een masterplan voor het groene districtscentrum. Vandaag zijn de ruimtelijke projecten nagenoeg allemaal uitgevoerd en is het ‘Groen Hart’ zichtbaar en voelbaar op het terrein.

De parken in het centrum van Merksem vormden groene eilanden in de bebouwde omgeving. Het ontbreken van een globale visie zorgde ervoor dat het gebied op een versnipperde en onsamenhangende manier evolueerde. Daarom werd beslist een masterplan op te maken, dat een antwoord kon bieden op de bestaande ruimtelijke problemen en de geplande toekomstige projecten. Het moest de ambitie hebben om van de drie parkeilanden één groene long te maken. De drie parken moesten onderling verbonden worden, zowel ruimtelijk als functioneel, zodat ze als één groen geheel ervaren kunnen worden. In het plan werden verschillende uitvoeringsprojecten opgenomen. Vanaf 2011 werd begonnen met de uitwerking.

Eén park, vier identiteiten

Het is onmogelijk om het park als een gelijkvormig geheel te zien. Het hart bestaat uit vier onderdelen die historisch gegroeid zijn, elk met een eigen identiteit: de oude begraafplaats, het Gemeentepark, het Hof van Roosendael en het Runcvoortpark. Door deze te maximaliseren, barrières te doorbreken, de randen aan te pakken en de identiteiten van de individuele plekken net te versterken is een mooi geheel ontstaan. Zoveel mogelijk afsluitingen zijn weggehaald, er is gekozen voor uniforme materialen en meubilair, er zijn punctuele doorbraken gemaakt tussen de oude begraafplaats en het Gemeentepark. Elk park heeft een beheervisie zodat alle groenzones hun eigen karakter hebben.

Toch is er geprobeerd om ze met elkaar te verbinden zodat de site als geheel leesbaar en bruikbaar is. De heraanleg van de Speelpleinstraat als fietsstraat en parklaan, met een centraal plein, zorgt ervoor dat ze als verbindend element fungeert, terwijl ze vroeger net een scheidende factor was. Op het kruispunt tussen de Speelpleinstraat en de Terlindenhofstraat – tot 2018 een functionele verkeersknoop met een grote oninteressante parking – is een centrale pleinruimte gemaakt. Dit is het hart van het hele projectgebied. Het geeft toegang tot de verschillende onderdelen van het park.

In het systeem van ingangen zat weinig structuur. Om een goed overzicht te krijgen in het park zijn de vier ingangen aan de rand van het projectgebied aangepakt. Ze zijn op eenzelfde manier ingericht, qua beeld en materiaalgebruik, en aan elke ingang is een kleinschalige parkeermogelijkheid gekoppeld.

Heldere circulatie

Door de Speelpleinstraat bij de parken te betrekken en de circulatie van het verkeer voornamelijk op de Terlindenhofstraat te richten, kon de Speelpleinstraat ontlast worden. Ze is ingericht als parkboulevard.

De vier parkdelen hebben een eigen padenstructuur en dat heeft een invloed op hun sfeer en identiteit. De bestaande paden zijn allemaal vernieuwd, de ontbrekende verbindingen tussen de parkdelen zijn ingevuld.

Een informelere route doorheen de verschillende parken biedt de mogelijkheid om via een korte route van en naar de centrumfuncties van Merksem te fietsen. Een conditiepark in het Hof van Roosendael en een loopparcours dat ook door het begraafpark loopt, stimuleren het sportieve gebruik van de parkencluster.

Aan het Runcvoortpark is er een nieuwe ingang gerealiseerd, ten behoeve van de Merksemnaren die ten noordwesten van de parken wonen. Meteen is ook de nabijgelegen school beter en veiliger te bereiken.