Home>Project>Groen Lint, Moorsele
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Groen Lint, Moorsele


De Heulebeek is gelegen in deelgemeente Moorsele. Ze werd lange tijd weggestopt achter hoge, groene gordels. Nu is de beek met zijn overstromingszones, oevers en meanders de ruggengraat van het landschappelijke park het Groen Lint. Bruggen, vlonders, een wadi, een poel en het eilandje zorgen voor een dichtbij-het-water-gevoel. Door het park lopen fiets- en wandelverbindingen. Het Groen Lint is in zijn geheel bespeelbaar.

Functioneel

Het functionele fiets- en wandelpad loopt net als de beek in oostwestelijke richting, takt aan op het bestaande provinciale fietsroutenetwerk en op de historische kern van Moorsele. Daarnaast zijn er fiets- en wandelverbindingen in noordzuidelijke richting die vooral de aanpalende verkavelingen ontsluiten. Smallere onverharde wandellussen of spontaan gevormde doorsteekjes vertrekken steeds vanaf een verhard pad en geven toegang tot aantrekkelijke deelgebiedjes zoals het speelbosje of de vijver. De natuurlijkheid van het landschappelijke park contrasteert sterk met de beeldbepalende paden in mosterdgele puzzolaanverharding die vrolijk door het park slingeren. Het functionele fietspad heeft een rijspoorverharding opgebouwd uit hetzelfde materiaal in combinatie met beton voor een maximaal fietscomfort. Alle paden kregen een dimensionering en opbouw die stroken met het verwachte gebruik.

Groen

De langgerekte groenzone van 4,5 hectare volgt over ongeveer een lengte van 600 meter de slingerende Heulebeek in oostwestelijke richting. Het park is bijgevolg onlosmakelijk verbonden met het ecosysteem van de beek. Meer nog, de beek met z’n overstromingszones, oevers en meanders vormt de ruggengraat van het groenconcept. Het Groen Lint slaat een brug tussen de woonkernen en de oude dorpskern van Moorsele, en tussen het buitengebied en de landelijke gemeente. Groen en blauw dringen als het ware binnen in het bebouwde hart van Moorsele.

Beleving

In het nieuwe ontwerp is het vroegere groene keurslijf weer opengemaakt met verrassende zichtassen en een intiemer contact met het water als resultaat. Drie nieuwe bruggen, enkele vlonders, de flauwe oevers, een wadi, een poel en het eilandje doen het “dichtbij-het-water-gevoel” pieken.