Home>Project>Groen-oranje Stapstenen, Bertem en Tervuren
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Groen-oranje Stapstenen, Bertem en Tervuren


De Voervallei verbindt Leuven met Brussel en is een belangrijke groen-blauwe as die de open ruimte tussen beide steden kan structureren. Drie groenzones, verspreid langs de Voer, kregen in het kader van het landinrichtingsproject Voervallei een nieuwe inrichting. De waterloop en de natuur hebben op die plaatsen weer meer ruimte. Tegelijk is het gebied toegankelijker gemaakt voor het publiek.

De Voer was tot voor kort een stinkende beek. Na collectering van het rioolwater verbeterde de waterkwaliteit zichtbaar. Dat bood een uitgelezen kans om de ecologische functie van de waterloop als migratieroute en leefgebied voor dieren en planten op te waarderen door natuurplekken in te richten langs de beek. Door die te combineren met recreatieve elementen komen water, natuur en mens er samen.

Groene stapstenen

De groene stapstenen bieden een oplossing voor de ecologische migratieknelpunten waar de beek doorheen de dorpskernen loopt. Kwelzones worden via maaibeheer ecologisch opgewaardeerd. Kleine landschapselementen zoals bomen, struikmassieven, hagen en houtkanten vergroten de waarde als leefgebied en als geleidingsstructuur. Bovendien zijn ze een buffer met de bebouwde omgeving. Poelen met oeverbeplanting zijn een oase voor natuur. Plukfruitbomen en fruithagen refereren aan de boerenerven van vroeger. Elementen zoals bloemenweide, takkenril en insectenhotel verhogen de natuurwaarden.

Drie oranje stapstenen

De drie oranje stapstenen in de dorpskernen van Bertem, Leefdaal en Vossem zijn vertrek- of rustpunten op het fiets- en wandelnetwerk in het Dijleland.

In de dorpskern van Bertem ligt ’t Blok, een kort gemaaide grasvlakte waarvan een gedeelte in de toekomst bebouwd wordt. De rest van dat open gebied langs de Voer is omgevormd tot een natuurlijk dorpspark. Langs de Voer vallen vooral de vispaaiplaats en de wandelbrug op. De oever werd er afgegraven, zodat een nevenloop van de beek ontstaat. De grond is gebruikt om een speelvallei met hoge bulten en een hangbrug aan te leggen. Wandelpaden doorkruisen het gebied. Een zandspeelplaats, klautertoestellen, hangmatten, een petanquebaan en banken versterken de mogelijkheid tot sociaal contact.

In Leefdaal ligt tussen school, parochiezaal en beek het speelpark de Poel. De poel vormt de natuurkern. Hij werd weer opengemaakt en het water werd er opgestuwd. Een uitdagend evenwichtsparcours tussen de bomen loopt langs poel en Voer. Via een vlonder beleven bezoekers het waterleven in de poel. De oudere jeugd beschikt over een jongerenhangplek waar ze alles mogen, behalve rechtop zitten.

Vlak bij het centrum van Vossem kreeg de Voer, aangedrukt tegen achtertuinen en verharde oevers, weer ruimte. In de naastliggende weide is een nieuwe meanderende loop gegraven met aan een zijde brede, zacht hellende oevers en plas-draszones.

Spelen en onthaasten in de natuur

De ligging van de oranje stapstenen in de dorpskernen biedt de mogelijkheid mensen spontaan in contact te brengen met de natuur door ze aan te trekken met een speeltuin of een ontmoetingsplek. Omdat de locaties in Bertem en Leefdaal vlak bij school, chiro- en jeugdlokalen liggen, is heel specifiek op kinderen gemikt. Met de schoolkinderen van Leefdaal werd bijvoorbeeld een brainstormdag georganiseerd over de speelmogelijkheden. Door speelelementen met robuuste materialen (hout, touw, beton, staal) in de natuurgebiedjes te plaatsen, spelen kinderen in een wildere omgeving dan in een gewone speeltuin.