Home>Project>Groenas 3 Minnemeers- Keizerspark, Gent
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Groenas 3 Minnemeers- Keizerspark, Gent


Planningsfantasie in vervulling

In het Ruimtelijk Structuurplan Gent zijn acht groenassen ingeschreven. Het zijn recreatieve, groene verbindingen tussen de stadskern en de open ruimte aan de stadsrand. Groenas 3 Minnemeers-Keizerpark leidt van het historische stadshart naar de groenpool Gentbrugse Meersen.

De ontwikkeling van groenassen in Gent kent een lange voorgeschiedenis. Het eerste concept dateert al van eind de jaren ’70. Het duurde echter tot 1993 vooraleer de ideeën vaste vorm kregen in de ruimtelijke ontwikkelingsstructuur (ROS). De open ruimtes langs de assen zouden een overwegend groen karakter krijgen, en een wandel- en fietspad zou de ruggengraat van elke as vormen. Zo zouden lange, smalle parken ontstaan die de binnenstad met de open ruimte aan de stadsrand verbinden.

Deze visie werd verfijnd in het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) van 2003.  Dit voorziet in vier groenpolen met recreatief en ecologisch belang aan de Gentse stadsrand. In totaal zijn er acht groenassen. Vier ervan lopen als aaneensluitende groene ruimten vanuit het stadcentrum naar de groenpolen, met een fietsverbinding als rode draad. Een groenas fungeert zo als een recreatieve, natuurlijke of landschappelijke verbinding tussen de groenpool en de stadskern. Dit maakt het voor de bewoners gemakkelijk om het groen op te zoeken.

Groene oase

Groenas 3 Minnemeers-Keizerpark is één van de acht Gentse groenassen en verbindt de historische stadskern met de groenpool Gentbrugse Meersen. Het eerste deel van deze groenas is een belangrijke schakel van de Floraroute (de noord-zuid fietsroute) in Gent.

Wie de route neemt en vanuit de binnenstad (aan de Minnemeers) vertrekt richting Keizerpark, merkt langs de Leie onmiddellijk de kaaiverlaging op ter hoogte van het Baudelohof. Deze ingreep verhoogt het contact tussen kaai en water, en prikkelt de nieuwsgierigheid naar het openliggende water. Een drijvende aanlegsteiger voor kleine plezierbootjes versterkt het vrijetijdsgevoel.

Even verderop, aan de Sint-Jorisbrug, gaat de fietsroute onder de invalsweg naar de parkeerroute. Fietsers moeten de drukke weg niet meer gelijkvloers kruisen, wat veel veiliger en aangenamer is. Via de Bavofietsbrug kunnen fietsers en wandelaars het opnieuw opengemaakte deel van de Nederschelde oversteken. Aan het Veermanplein komen ze in een groene oase langs het water. De grote, hellende vlakken mals gras nodigen uit om te verpozen of te zonnen. Het is een aangename plek dicht bij de stadskern.

De oorsprong van de stad

Vlakbij het Veermanplein ligt de plezierjachthaven Portus Ganda, op het punt waar Leie en Schelde samenvloeien, de oorsprong van de stad Gent. Het nieuwe terras op de Gebroeders Van Eyck-brug biedt het mooiste zicht op Portus Ganda. Een tiental houten banken in een halve cirkel is er gericht op de jachthaven.  Ze vormen als het ware de boeg van een schip dat door het water stevent.

Via de Visserij gaat de groenas eerst onder de kleine stadsring R40 door, vervolgens via een fietsbrug over de Schelde, om dan in het pas gerenoveerde Keizerpark aan te komen. Een laatste fietsbrug leidt ten slotte naar de Sas- en Bassijnwijk in Gentbrugge. Hier kunnen fietsers en wandelaars kiezen: ofwel zetten ze hun tocht verder langs de oevers van de Schelde, ofwel nemen ze de weg naar de stadswijken Ledeberg of  Gentbrugge.

Intens partnerschap

Realisaties zoals de groenas Minnemeers-Keizerpark vervullen de planningfantasie van dertig jaar geleden en brengen een veilige, vlotte, aangename verbinding tot stand tussen de kernstad en het omliggende landschap. Dit project kon enkel slagen dankzij een intens partnerschap tussen de diensten van de stad Gent en de afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal nv. De afdeling Bovenschelde nam de realisatie van de bruggen, de kaaiverlagingen en de onderdoorgangen voor haar rekening, de stad Gent zorgde voor de inrichting van het openbaar domein.