Home>Project>Groene 62, Gistel
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Groene 62, Gistel


De ‘Groene 62’ is een bovenlokale functionele fietsroute die een aantal West-Vlaamse gemeenten met elkaar verbindt. De route vertrekt in Torhout, passeert langs het centrum van Wijnendale, Eernegem, Gistel, Snaaskerke om te eindigen in Oostende. Naast haar functie als bovenlokale route, speelt zij ook een rol ten behoeve van duurzame lokale verplaatsingen.

Functioneel

De Groene 62 vormt een ‘vogelvlucht’-verbinding tussen Gistel en deelgemeente Snaaskerke. Voetgangers en fietsers die zich van de ene kern naar de andere begeven, hebben dus het kortste alternatief. Vooral voor de schoolgaande jeugd uit Snaaskerke is deze route een grote meerwaarde. In meer bebouwd gebied werd het pad aangelegd in kleinschalige materialen en monolietverharding terwijl in open gebied halfverharding werd gebruikt. Een aandachtspunt zijn evenwel de oversteekplaatsen die veelal nog ten gunste van het dwarsend autoverkeer werden ingericht. Een aantal oversteken werden wel beveiligd met snelheidsremmers of barrières. Radicaal voorrang geven aan zachte weggebruikers zou echter een meerwaarde zijn.

Groen

Het traject oogt erg groen met graskanten, houtstruweel en bomenrijen. Binnen het centrum wordt het traject afgeschermd door hagen terwijl in open landschap vooral het weidse uitzicht centraal staat. Buiten bewoond gebied worden de grasbermen extensief onderhouden (beperkt maaien). Dit heeft een gunstig effect op heel wat ecosysteemdiensten. De Groene 62 vormt een groene corridor voor fauna en flora doorheen het intensief bewerkte agrarisch landschap. De brede variatie aan bloemen verhogen zowel de belevingswaarde als de biodiversiteit.

Beleving

De typologie van de route wijkt af in het centrum ten opzichte van het buitengebied. Zo loopt de route in het centrum van Gistel langsheen een parkzone met speeltuin en het gemeentehuis. Aan de oversteekplaats nabij het oude station wordt de oude spoorwegsignalisatie aangewend om de kruising met de fiets- en wandelroute te benadrukken. Zo wordt subtiel verwezen naar het verleden van de plek. Verderop doorkruist de route het open landschap en kan je genieten van ruime vergezichten.