Home>Project>Groene Ramblas SAB, Bree
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}
Ongecategoriseerd

Groene Ramblas SAB, Bree


De schoolomgeving van het Sint-Augustinusinstituut Bree is omgevormd van grauw grijs naar gezond groen. Het aangaan van de klimaatuitdagingen – de strijd tegen hittestress, verdroging en verlies aan biodiversiteit – stond boven aan de agenda, samen met well-being, beleving en betrokkenheid.

De afgelopen zomers waren zeer warm en het aantal hittedagen zal wellicht blijven toenemen. Op te warme dagen is het uitkijken naar wat schaduw van een hoge gevel of zoeken naar meer draaglijke temperaturen onder de kruin van een grote boom. Dat is voor de leerlingen van een middelbare school niet anders. De klassieke schoolpleinen doen de hittestress alleen maar toenemen. Voor de vernieuwde schoolomgeving van het Sint-Augustinus Instituut werden al tijdens de planfase extra klimaateisen opgelegd.

Bomenplein

Het centraal gelegen plein is specifiek ontworpen om een aangenaam microklimaat te creëren en te hoge zomertemperaturen met enkele graden te doen afnemen. Tussen de nieuwe speelplaatsoverkapping en de warme zuidgevel van de nieuwbouw is een Groene Ramblas aangelegd. Op dit bomenplein van 630 m² staan 46 parasolbomen ingetekend. De soortkeuze viel op Haagbeuk, Carpinus betulus, een inheemse soort die relatief weinig eisen aan zijn omgeving stelt, zich goed in dakvorm laat snoeien en een dicht bladerdek vormt. Om garantie te hebben op een vitale kruingroei is zwaar geïnvesteerd in de bodem. Dat is niet vanzelfsprekend voor een schoolbestuur dat een stuk van zijn budget onder de grond ziet verdwijnen. Maar wat zou een schaduwplein zonder gesloten bladerdek voorstellen? Voor al de bomen op het plein is eerst het nodige wortelvolume en de jaarlijkse waterbehoefte berekend. Vervolgens is voor de hele Groene Ramblas een groeiplaatsconstructie ontworpen met waterdoorlatende verharding, drukspreidende kratten en een stabiel en voedzaam boomsubstraat. Een meter diep onder het plein kwam een groot waterbekken. Dat alles is goed voor een passief en duurzaam groeiklimaat voor de 46 parasolbomen met een garantie op een koelere toekomst.

Diversiteit in een open landschap

Om een zachte overgang te maken naar de landelijke omgeving zijn brede, hoge grasstroken met wilde bloemenmengsels ingezaaid langs de perceelsgrenzen en tegen de hoge schoolgebouwen. Ook de overige beplantingen – heesters, houtkanten en bomen – werden met zorg samengesteld. Enkel streekeigen soorten, oude fruitrassen en meerwaardegroen kregen een toekomstplek. Met de inzet van meer doordacht en natuurlijk groen wordt in de loop der jaren een algemene toename van de biodiversiteit verwacht. Vogels, vlinders en bestuivers zullen hier hun plek weer innemen. Dat zal de gezondheid en de veerkracht van de site nog doen toenemen. En de leerlingen varen hier ook wel bij. Want hoeveel stress kunnen ze loslaten na een half uurtje chillen onder een grote boom, kastanjes bengelen, noten kraken op het grasveld of appels plukken in de boomgaard? Er is zelfs een volwaardige ecologische moestuin waar ze even de handen uit de mouwen kunnen steken.

Participatie

De betrokkenheid van de scholieren, buren en lokale verenigingen is een grote meerwaarde voor het welslagen van dit project. Vanaf het prille begin is rekening gehouden met de wensen en schetsen van de leerlingen. Maar ook de lokale turn-, dans- en jeugdverenigingen verzamelen wekelijks binnen en buiten op het schoolterrein. Zij maken dankbaar gebruik van het grasveldje en de overkapping met de zeecontainers. Want de hippe kleurrijke containers op het plein herbergen een moderne muziekinstallatie. Dat kan het jeugdige publiek zeker smaken. Ook de buren zijn tevreden met het resultaat. Zij komen een handje toesteken in de ecologische moestuin en kunnen, na het openmaken van het dichte struweel langs de perceelsgrenzen, weer genieten van een ver doorzicht naar het omliggende landschap.