Home>Project>Groenenborgerlaan, Wilrijk
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Groenenborgerlaan, Wilrijk


De nieuwe inrichting van het kruispunt Groenenborgerlaan-Cederlaan-Sneeuwbeslaan heeft een open, groene verblijfsruimte  doen ontstaan. Doordat het verkeer minder plaats krijgt, is er ruimte voor een toegankelijk plein. De herinrichting zorgt er ook voor dat het verkeer wegblijft uit de omliggende woonwijken. 

Het kruispunt Groenenborgerlaan-Cederlaan-Sneeuwbeslaan ligt vlakbij enkele belangrijke invalswegen naar de stad. In 2002 werd het als zwart punt in het verkeersveiligheidsplan opgenomen. De brede wegprofielen en onoverzichtelijke middeneilanden leidden tot een onveilige verkeerssituatie en veel ongevallen. De onduidelijke weginrichting zorgde voor een versnipperde restruimte die niet toegankelijk was. Ze  leidde bovendien tot een volgens de wegencategorisering ongewenst gebruik van de straten en veroorzaakte veel sluipverkeer in de omliggende wijken. Dankzij de herinrichting ontstond er een aangenaam en groen plein.

Duidelijke verkeersafwikkeling

Het rechttrekken van de as Sneeuwbeslaan-Groenenborgerlaan heeft een significante open verblijfsruimte laten ontstaan. Door het verlengde van de Cederlaan als woonerf te richten, is de nieuwe verblijfsruimte doorgetrokken tot tegen de gevelwand. Het verkeer krijgt veel minder plaats en er ontstaat een toegankelijk plein. De nieuwe weginrichting houdt ook het verkeer weg uit de omliggende woonwijken.

Verblijfsruimte voor de buurt

Bij de herinrichting is maximaal op verblijven ingezet. Tussen de groenvakken is er zitgelegenheid op geïntegreerde betonnen zitmuren en losstaand zitmeubilair. Het gebruik van verschillende ondergronden en de aanleg van de noordzijde als woonerf bieden ruimte voor verschillende activiteiten en zetten aan tot spelen. Hierdoor neemt de verblijfskwaliteit van het plein aanzienlijk toe. De verlichting is afgestemd op maat van het plein, ook na zonsondergang kan er van de nieuwe verblijfsruimte genoten worden.

Groen als drager

De vrijgekomen ruimte is maximaal als groene verblijfsruimte ingericht, waarbij de geometrische vormgeving van de grasvlakken het gebruik van het plein structureert. De zitruimtes bevinden zich voornamelijk tussen deze groene ruimtes. De parkeervakken op het woonerf worden dan weer door een lage Taxushaag van het plein gescheiden. Tussen de parkeervakken, de toegangen van het woonerf naar het plein, zijn lage heestermassieven in hetzelfde plantmateriaal als de haagjes aangeplant.

De bestaande schaduwrijke bomen, die in boogvorm staan, zijn behouden. Ze zijn samen met nieuwe berken in grote grasvlakken gezet. De reeds bestaande groene middenberm van de Groenenborgerlaan loopt door in een nieuwe verhoogde grasberm naast het plein.