Home>Project>Groenmarkt, Sint-Truiden
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}
Ongecategoriseerd

Groenmarkt, Sint-Truiden


De Grote Markt en de Groenmarkt vormen het hart van Sint-Truiden, het stadhuis staat tussen de twee pleinen in. De Grote Markt werd enkele jaren geleden al volledig vernieuwd, nu is ook de Groenmarkt niet langer een parking maar een rustiek belevingsplein. Dat gebeurde vanuit dezelfde visie, met het beeldkwaliteitsplan als leidraad.

Sint-Truiden voert haar grootste stadsvernieuwingsoperatie door van de voorbije vijftig jaar en speelt hiermee in op haar groeiende economische aantrekkingskracht. De Grote Markt en enkele aansluitende projecten werden eerder al gerealiseerd. Nu is ook de Groenmarkt volledig vernieuwd.

Een geheel

De hele binnenstad is heringericht vanuit één visie met het beeldkwaliteitsplan als kader. Het was een duidelijke doelstelling om het centrum af te bakenen als één gebied, alle projecten op elkaar af te stemmen en de verrommeling van het publieke domein tegen te gaan. Binnen het centrumgebied als geheel kregen verschillende zones een eigen identiteit. Daarbij staat beleving centraal, met onder meer speelelementen, voldoende zitmogelijkheden en waterpartijen. De impact van auto’s is teruggedrongen, de actieve weggebruiker krijgt een voorname rol.  

Een doordachte materiaal- en meubilairkeuze versterkt het historische karakter van de Truiense binnenstad. Zo is voor de afbakening van het centrum overal ruwe blauwe hardsteen gebruikt voor de voetpaden, kasseien voor de pleinen en mozaïeken voor de rijweg. In functie van toegankelijkheid zijn overgangen drempelloos. Alle technische elementen zijn maximaal ingewerkt in het wegdek, rekening houdend met de behoeften van marktkramers, foorreizigers en organisatoren van evenementen.

Een echte ontmoetingsplaats

De Groenmarkt is samen met de omliggende straten het kader voor de Benedictijnenabdij Sint-Trudo, de Onze-Lieve-Vrouw-kerk en het oude stadhuis met belfort, erkend als Unesco-werelderfgoed. Door de groene ruimtes met beeldbepalende bomen in de binnenstad te beschermen en te versterken is van de Groenmarkt een echte ontmoetingsplaats gemaakt. Naast veertig fonteinen en zitbanken is er ook ruimte voor recreatieve elementen. Zes bomen zorgen voor groen en schaduw.

Van de 11de tot de 17de eeuw deed de Groenmarkt dienst als kerkhof. Tijdens het voorafgaand archeologisch onderzoek, het grootste ooit in Sint-Truiden, werden zo’n 3050 menselijke skeletten aangetroffen. Er werden tal van waardevolle historische vondsten gedaan zoals de oude klerkenkapel, de begraafplaats voor de machthebbers uit de Middeleeuwen. Ze zijn opgeslagen in het erkend onroerend erfgoeddepot. Een deel van de vondsten wordt in de toekomst permanent publiek tentoongesteld.

Aandacht voor de rand

De belangrijkste centrumstraten zijn boven- en ondergronds opgeknapt. Omdat een centrum baat heeft met een sterk buitengebied is er ook aandacht voor de rand. Het Begijnhof wordt heringericht en het gebied rond het Speelhof wordt ontwikkeld tot een groene woon- en recreatiezone. Een parkeerroute zal het stadscentrum ontlasten van autoverkeer.