Home>Project>Grote Markt en Generaal Baron Jacquesstraat, Diksmuide
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Grote Markt en Generaal Baron Jacquesstraat, Diksmuide


De Stad Diksmuide greep het vernieuwen van de rioleringen aan om een totaalvisie voor de binnenstad en een eerste uitvoeringsproject uit te werken. Dat gebeurde via een participatief proces. De herinrichting van de Grote Markt en de Generaal Baron Jacquesstraat gebeurde volgens het STOP-principe. De klemtoon ligt op het gebruik en de beleving door voetganger en fietser. De publieke ruimte is als plein van gevel tot gevel ingericht.

De herinrichting van de Grote Markt en de Generaal Baron Jacquesstraat is een onderdeel van het masterplan voor het historische centrum van Diksmuide. Het masterplan is het kader voor de toekomstige projecten (in het bijzonder voor de publieke ruimte) en omvat naast de globale visie een circulatieplan, een beeldkwaliteitsplan (met materialenplan) en een beheerplan (erfgoed). Elke stap van het masterplan kwam in cocreatie met de bewoners, belanghebbenden zoals handelaars, en doelgroepen zoals scholen tot stand. Dat gebeurde via een participatief proces in workshopvorm. De herinrichting van de Grote Markt met het Italiëplein en de Generaal Baron Jacquesstraat is de eerste concrete uitwerking.

Groene wandelboulevard

In het masterplan voor de binnenstad is de as Italiëplein – Generaal Baron Jacquesstraat – Grote Markt een onderdeel van de verbinding IJzer – station, de oost-westverbinding en drager van de stedelijke handel en horeca. Deze ‘loper’ wordt als een groene wandelboulevard aangelegd, met een verschillende gedaante in elk segment.

De toepassing van het STOP-principe legt de klemtoon op het gebruik en de beleving door de wandelaar en de fietser. De publieke ruimte is als plein/erf van gevel tot gevel ingericht. Het schrappen van parkeerplaatsen, met compensatie binnen het ruimere parkeerconcept, en doorgaand verkeer laat toe de straten en pleinen open en vrij te maken voor wandelen, fietsen, markten en evenementen.

Beperkte plaats voor de auto

De inrichting van de Grote Markt refereert naar de historische ‘leegte’ van het centrale marktplein, maar definieert ook plekken die de gebruiker geborgenheid en een belevingswaarde geven. Zoals in de rest van de binnenstad is de auto niet verbannen, maar krijgt hij een beperkte plaats. Enkel aan de zuidzijde kan geparkeerd worden. Door het (globale) circulatieplan wordt het verkeer beperkt tot bestemmingsverkeer.

De open marktruimte herbergt kleinere zones en assen die subtiel gemarkeerd worden door het materiaalgebruik en de detaillering. De functionele zones (wandel- en fietsassen, marktruimte, terraszones) zijn in vlakke granieten kasseien gematerialiseerd. Voor de groene zitplekken, het monument en de fontein is voor hergebruikte Belgische porfier gekozen. De nieuwe inrichting herinterpreteert zo in concept en detaillering de historische eenheid van het centrale plein, met potenties voor een nieuw gebruik en beleving.