Home>Project>Grote Markt, Lier
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Grote Markt, Lier


De Grote Markt is een plek waar mensen weer kunnen verblijven. Fietsers en voetgangers kunnen diagonaal over het nieuwe plein bewegen zonder vastgelegde lijnen. Omdat de ruimte vrij kan ingenomen worden, zijn er talrijke evenementen mogelijk.

Een haast theatrale opbouw kenmerkt de markt van Lier. De perspectiefopstelling van het stadhuis, binnen het kader van aaneengesloten gevels, zorgt voor zowel dynamiek als intimiteit. Het zacht hellend profiel van het nieuwe open marktplein accentueert het theatrale karakter van de ruimte. Aan de andere zijde van het stadhuis, voor de Sint-Jacobskapel, ligt een kleiner plein als tegenhanger van het grote marktplein.

Boord in natuursteen

De twee pleinen worden als een harmonieus geheel omsloten door een brede strook rode graniet met hier en daar  donkerrode accenten uit porfier. De hele band is steen per steen en met zeer veel zorg gedetailleerd in een fijn uitgedokterd legpatroon. De boord is een echt juweel dat door het gebaar van omarming rust brengt in de dynamische opstelling van de markt. Op de eindcurves van de granietstrook staan lange natuurstenen banken die de omarming van de pleinzones benadrukken.

Dalend naar de Nete toe versmalt de marktruimte met op het einde een rond pleintje ingericht als kiss-and-ride. Het is de schakel tussen de stedelijke Grote Markt en het Felix Timmermansplein aan de Nete. De heraanleg van dit plein en de toevoeging van een lagergelegen kade zorgen ervoor dat ook de zone langs de Nete als volwaardige verblijfsruimte kan beleefd worden.

Vijf fonteinen

De bestaande groenstructuur aan de Nete wordt doorgetrokken in de stad door de aanplanting van enkele lindes en esdoorns in het versmalde deel en een moeraseik op de grote terraszone aan het marktplein.

Vijf fonteinen verbinden de markt en het water van de Nete. Elke fontein heeft een eigen thema, zichtbaar door de manier waarop het water zich in de fontein beweegt. De rimpels in het water van de grootste fontein gaan via een verbindingskanaaltje naar een hoge waterstraal in de as van het stadhuis, springen over een sporadische waterdamp tot aan een drinkfontein en een lichtfonteintje tot aan de verlaagde kade. De fonteinen bestaan uit messing schalen, hetzij in de bestrating ingewerkt, hetzij op een granieten zuil gemonteerd.

Componist Wim Henderickx componeerde een muzikale begeleiding voor de vijf fonteinen. Samen met elektronicaspecialist Jorrit Tamminga realiseerde hij Ongrijpbare Tijd, een steeds veranderende elektronische compositie. Om de wandelende luisteraar te laten genieten van de melodische klanken zijn rond de fonteinen in de grond ingewerkte luidsprekers gestrooid.

Bushalte

Nieuwe lichtarmaturen zorgen voor uniformiteit in het projectgebied. De precieze positionering van de armaturen identificeert enkele kernplekken op en rondom de Grote Markt: de verbrede zone voor de terrassen, de open ruimte ter hoogte van de Brouwerijstraat en de passage achter het Stadhuis, het pleintje voor de Sint-Jacobskapel, en de verlaagde kade ter hoogte van het Felix Timmermansplein. In hun vormgeving refereren de  nieuwe armaturen naar de bestaan­de verlichtingselementen op de Grote Markt.

De nieuwe schuilhuisjes voor de bushalte ter hoogte van de Sint-Jacobskapel en het warenhuis zijn bijzonder open en langgerekt van structuur. Een lange houten zitbank biedt plaats aan de massa schoolkinderen die hier elke dag de bus opwacht. Om een maximale toegankelijkheid te garanderen, ook voor min­der mobiele reizigers, is de halte achttien centimeter opgehoogd. Het verhoogde plat­form is langs de aanrijzijde bereikbaar via een lichte helling, langs de andere zijde via een enkele trede. In hun materialiteit en vormgeving verwijzen ook de schuilhuisjes naar de andere elementen van inrichting zoals de verlichtingsarma­turen. Binnen een ritmering van slanke structurele elementen zit een geribde beglazing voor zowel de achterwand als het dak. Zo ontstaat een transparante structuur waardoor steeds schimmen zichtbaar blijven.