Home>Project>Grote Markt, Poperinge
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Grote Markt, Poperinge


De Poperingse Grote Markt is heraangelegd van gevel tot gevel. De verschillende functies op het plein zijn herschikt, de ruimte voor de auto is afgebouwd. Belangrijk zijn de vele horecazaken, ze kregen ruime terraszones. Voor de bomenrijen is gekozen voor hopbeuk, een verwijzing naar de hopteelt.

De Grote Markt van Poperinge werd het laatst ingericht op het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw. De klemtoon lag toen op de vlotte verkeerscirculatie en ruime parkeervoorzieningen. Dit alles maakte het beeld van het marktplein weinig aantrekkelijk. Ook de verblijfskwaliteit van dit historische plein was gering.

Het stadsbestuur had de ambitie om Poperinge sterker op de toeristische kaart te zetten en ook voor de inwoners een aantrekkelijker en autoluw plein aan te leggen met ruimte voor terrassen en evenementen. Tegelijkertijd zouden de verkeersleefbaarheid en -veiligheid verbeterd worden. De herinrichting van de markt past in een herziening van het parkeerbeleid en de verkeerscirculatie in het centrum van de stad.

Van gevel tot gevel

Centraal in de ontwerpopgave stond het realiseren van een groot multifunctioneel marktplein met nadruk op de belevingsruimte. Het plein werd bedacht van gevel tot gevel. Daarom is gekozen om het volledige plein, met aanliggende rijwegen, stoepen, parkeerzones en terrassen, nagenoeg op één niveau te ontwerpen.

Binnen deze eenheid en entiteit is verder behoedzaam omgegaan met het doseren en herschikken van de verschillende functies op het plein. Zo is de rijbaan, die het plein dwarste en fragmenteerde, verlegd. Ook is het aantal parkeerplaatsen op het plein afgebouwd en herverdeeld over de omgeving. Parkeren op het plein wordt geclusterd in een beperkt aantal vakken.

Om de beleving vanuit de zijstraten te verhogen is het zicht naar de Markt zo veel mogelijk vrijgehouden van obstakels. Het plein is ook als één verhoogd vlak aangelegd ten opzichte van de zijstraten.

Hopbeuk

De markt is aangelegd in natuursteen. Voor het plein is gekozen voor ‘platines basalt’. Voor de rijwegdelen op het niveau van het plein is ‘kasseien basalt’ gebruikt. De aanliggende rijwegen zijn in asfalt uitgevoerd. Deze drie materialen hebben een gelijkaardige kleurtint, dat versterkt de eenheid en uitstraling. De parkeervlakken zijn aangelegd in een groter formaat natuursteen ‘kandla grijs’, de centrale belevingsruimte in groot formaat ‘kandla bruin’.

De aantrekkelijkheid van de Markt ligt in de vele horecagelegenheden. Daarom zijn aan de noord- en zuidzijde van het plein, tegen de gevels aan, ruime terraszones aangelegd. Ze worden afgezoomd door een loopzone en lineair begeleid door een bomenrij. De bomenrijen in het zuiden en noorden van de Markt zijn sterk structurerend maar ook zorgvuldig ingeplant. Ze creëren een aangename belevingsruimte en bieden de mogelijkheid om onder de kruinen een tweede terras in te richten. Hun situering aan de randen garandeert eveneens voldoende ruimte voor het organiseren van evenementen op het plein. Als groen is gekozen voor de hopbeuk verwijzend naar het belang van de Poperingse hopteelt.