Home>Project>Guldensporenpad, Kortrijk
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Guldensporenpad, Kortrijk


Het Guldensporenpad verbindt Marke met Zwevegem en loopt onder meer via het station en centrum van Kortrijk. In het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk is het Guldensporenpad als hoofdroute opgenomen. Zowel voor functioneel als recreatief verkeer vormt het pad een belangrijke schakel. Het pad ligt deels naast een bestaande spoorlijn en deels op een oude spoorwegbedding.

Functioneel

Het biedt een directe fietsverbinding tussen grote delen van Kortrijk, buurgemeente Zwevegem en het station van Kortrijk. Het pad ligt hoofdzakelijk afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer en is ingebed in het groen.
De kruisingen met de grote verkeersassen gebeuren ongelijkgronds. De N391 wordt gekruist middels een speciaal aangelegde fietserstunnel.

Groen

Het pad heeft een gevarieerd groen karakter. Delen worden geflankeerd met bomenrijen; regelmatig sieren mooie solitairbomen het traject en op andere plaatsen is het traject ingebed in dicht begroeid struik- en bomengewas.

Beleving

De grote variëteit en afwisseling maken het Guldensporenpad tot een aangename fietsroute. Langsheen het pad werd verlichting aangebracht en komen regelmatig verblijfsvoorzieningen voor. Ook de interactie met de omgeving, bijvoorbeeld aanwezige speelvoorzieningen, vormt een aandachtspunt. Een interessant aspect is eveneens de naamgeving van het traject. Het ‘Guldensporenpad’ verwijst naar de geschiedenis van de plek.