Home>Project>Haantjeslei, Antwerpen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Haantjeslei, Antwerpen


Op het nieuwe plein aan de Haantjeslei is er altijd beweging. Het is de hof of de tuin van de bewoners van de 195 gerenoveerde appartementen, en het is voor jong en oud een aangename verblijfplaats in het centrum van de stad. Het plein zorgt voor een toename van de sociale interactie in de buurt.

Langs de Haantjeslei in het district Antwerpen werden 195 appartementen gerenoveerd. In de slipstream van de vernieuwing is ook het aanliggende plein aangepakt, de buitenruimte voor de appartementsbewoners. De uitdaging was een multifunctionele ruimte te ontwerpen die hun hof of tuin zou zijn en tegelijkertijd een aangename verblijfsplek in het stadscentrum. De ontwerper koos voor een kwaliteitsvol woonerf met één centrale toegang.

Tuin met sport en spel

Het plein tussen de bouwblokken en de bomen is een stedelijke ruimte met een zeer divers programma, een meervoudig bruikbare buitenruimte. Het is een collectieve tuin en een ruimte voor sport en spel. De aanleg in de vorm van lobben is bepalend voor het nieuwe plein. In één van de groene lobben centraal aan de inkom bevindt zich een speelterrein. Het heeft de naam ‘Kukeleku’, verwijzend naar de straatnaam Haantjeslei. De speeltoestellen en ook de beplanting verwijzen naar het thema ‘bonte hanenveer’. Er is een sunken sportsfield  gebouwd, een intiem, verzonken basketbalveld, omzoomd met een betonnen boord die als zitelement fungeert. Voor de integrale toegankelijkheid zijn er aangepaste hellingen voor rolstoelbasketters.

Het bestaande hoogteverschil van 70 cm op het terrein is op een elegante manier uitgewerkt zodat het plein zich opent naar de straat en een heel uitnodigend karakter heeft. Zitbanken in architectonisch beton, stuk voor stuk uitgedetailleerd, boorden de lobben af. Op sommige plaatsen is een comfortabele houten zitting toegevoegd. Er is een beperkt aantal materialen gebruikt, met lichte kleurtinten (tegen de opwarming), allemaal in perfecte kleurharmonie met elkaar.  De waardevolle monumentale bomen zijn behouden. In de plantvakken staan kleurrijke vaste planten in de tinten roze en rood.

Groen en water

De ontwerpers vertrokken van duurzaamheidsprincipes en het zorgen voor leefbaarheid en sociale cohesie, ze hebben nagedacht over het ecologische en maatschappelijke belang van het plein. De bestaande monumentale bomen hebben daarin een belangrijke plaats. Planten en bomen nemen de warmte op en zorgen voor meer schaduw, ze verdampen water en geven zo verkoeling. De voorwaarde voor die verkoelende werking in de zomer is dat er voldoende water aanwezig is. Daarom werd naast de zorg voor voldoende groen ook veel aandacht besteed aan de waterafvoer. De grondwaterstand ter hoogte van het plein is veeleer laag en de zone behoort tot het infiltreerbare gebied van de stad Antwerpen. Er werd dan ook maximaal ingezet op infiltratie. Water op de stoep infiltreert via parkeerzones in kasseien met open voeg. Naast de open plantvakken zijn er kasseivlakken met open voeg waarlangs het water op het plein naar de boomzones kan sijpelen. Het water dat via kolken toch zijn weg vindt naar het afwateringssysteem en de helft van het water van de daken komt terecht in infiltratiebuizen. Die laten het op hun beurt volledig infiltreren in de ondergrond. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat het water maximaal ter plaatse blijft en dat de bomen voldoende water krijgen. Zo draagt dit project ten volle bij aan de strijd tegen de verdroging.

Altijd beweging

Het plein is zo uitnodigend dat er altijd wel beweging is: spelende kinderen, volwassenen die genieten van de heerlijke zonnestralen. Het is een ruimte waar de mensen graag vertoeven, die uitnodigt om buiten te komen. Een belangrijk neveneffect is de groei van de sociale interactie tussen de verschillende bewoners.