Home>Project>Heldenpark, Eeklo
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Heldenpark, Eeklo


De ambitie om het gedateerde kasteelpark ‘Heldenpark’ om te vormen tot een natuurrijk park is vervat in een beheersplan. De Stad Eeklo zal het plan over verschillende jaren en in verschillende fasen uitvoeren. De eerste fase werd in het voorjaar van 2013 gerealiseerd.

In 2010 gaf de Stad Eeklo de opdracht aan een studiebureau om een beheersplan uit te werken voor het ‘Heldenpark’. De ambitie was om het gedateerde kasteelpark tot een natuurrijk park om te vormen. Het beheersplan geeft plaats aan ontmoeten en spelen in de natuur, aan speelruimte voor jeugdverenigingen en ruimte voor evenementen. Door het verhogen van de educatieve, sociale en esthetische waarde van het park ligt de focus op zachte recreatie: wandelen, joggen, fietsen en verblijven. De omvorming gebeurt met een knipoog naar de geest van de plek en de oude landschappelijke parkstijl. De stad zal het plan over verschillende jaren en in verschillende fasen uitvoeren.

In het voorjaar van 2013 werd een eerste fase van het goedgekeurde beheersplan gerealiseerd. Hierbij ligt de nadruk op de functie van het Heldenpark als groene cluster tussen de verschillende speel-, sport- en recreatiezones.

Water en spel

Waterbeheersing is een belangrijk onderdeel van het beheersplan. Het Heldenpark en vooral de centrale graszone kenden al lang grote problemen bij overvloedige regenval. Het was zaak om de waterproblematiek om te buigen tot een opportuniteit en het water te integreren in het vernieuwde concept. Hiervoor is de bestaande gracht door de eigen diensten volledig opengemaakt en verbreed. In het verlengde van de gracht kwam een wadi in het lager gelegen gedeelte van de gazonzone. Het afvlakken van de oevers van de grachten in de speelnatuurzone gebeurde volgens de principes van het ‘vademecum natuurrijke oevers’ waardoor bijkomende waterbuffering ontstaat en de functionaliteit van het gebied verhoogt. Op deze manier krijgt het park een grotere natuurlijke en ecologische waarde. Voor spelende kinderen hebben het park en de vernieuwde waterstructuren bovendien een belangrijke belevingswaarde. Verschillende natuurlijke speelconstructies zorgen ervoor dat het in de grachten en de wadi het volledige jaar door aangenaam spelen is. De speels ingerichte publieke ruimte kan de kinderen weer dichter bij de natuur brengen.

De uitgegraven grond is gebruikt voor de aanleg van een avontuurlijke zone met speelheuvels. De speelcluster werd ten slotte bijkomend uitgebreid met een amfitheater. Deze ingrepen gebeurden in nauw overleg met de jeugddienst en speelpleinwerking.

Pesticidevrij beheer

Op het openbaar domein van de stad worden sinds 2006 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt. Reeds tijdens het ontwerpproces is daarmee rekening gehouden. In het Heldenpark zijn enkele verouderde locaties volgens de principes van het pesticidevrije beheer heringericht.

De bestaande wandelpaden zijn grotendeels behouden. Voor een betere leesbaarheid en omwille van het pesticidevrije beheer verdwenen enkele overbodige verbindingen. Ze werden ingezaaid met graszaad en/of een bloemenrijk zaadmengsel.

Het Scoutspad is een belangrijke fiets- en wandelas voor kinderen van naburige scholen. Omdat de voetpaden langsheen het fietspad nauwelijks gebruikt werden, zijn ze opgebroken. Het bestaande fietspad wordt nu gebruikt door fietsers en voetgangers. In de struikvegetatie langs deze aantrekkelijke groene as zijn enkele doorkijkvensters gecreëerd om de link tussen het park en de sportvelden te herwaarderen. Zo vloeit het park geleidelijk over in de sportzone. De herinrichting van het Scoutspad is een voorbeeldproject in de onthardingspolitiek die de komende jaren over het volledige grondgebied van de stad wordt doorgevoerd. De ontharding van onnodige voetpaden is opgenomen in het voetpadenplan en in de meerjarenplanning.