Home>Project>Hemelhof, Bornem
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Hemelhof, Bornem


Het Hemelhof is een voormalig zomerverblijf in het centrum van Bornem dat vandaag fungeert als dienstencentrum. De groene buitenruimte is bezwaard door de vele functies die ze vervult, van verblijfsgebied tot sportterrein. Door de herinrichting is er een duidelijke drieledige structuur: een park, een centraal plein en een sport- en parkeerterrein. Ieder deelgebied heeft een functie en een eigen inrichting.

Het Hemelhof is een landhuis uit het begin van de vorige eeuw. Het ligt tegenover het station, in het centrum van Bornem. Vandaag fungeert dit voormalige zomerverblijf als dienstencentrum (gemeentehuis, sociaal huis en werkwinkel). De grote stroom van bezoekers en de eisen op het vlak van toegankelijkheid en bereikbaarheid bezwaren sterk de groene buitenruimte, die ook gebruikt wordt als sportterrein en waar zelfs een verbindingsweg doorheen loopt.

De uitdaging voor de ontwerpers was deze buitenruimte zodanig in te richten dat het groene karakter van het landhuis herkenbaar bleef, terwijl de ruimtelijke organisatie van het gebied een antwoord bood op de vele functionele behoeften: sportfaciliteiten, parkeermogelijkheden en vlotte toegankelijkheid, leefbare circulatie en plaats voor fietsverkeer, leesbare inrichting en kwaliteitsvol verblijfsgebied. Er was ook de wens om de site beter te oriënteren op het centrum van Bornem. Daarom werd gekozen om het geheel een sterkere, drieledige structuur toe te kennen en een aantal relaties te versterken.

Structurele driedeling

De drieledige structuur van het groengebied wordt gevormd door het centrale plein, het sport- en parkeerterrein, en het park. Ieder deelgebied heeft een duidelijke functie en inrichting, de groenelementen zorgen voor de samenhang en de eenheid.

De sterke ruimtelijke organisatie is ook vertaald naar de verkeersrelaties. De parkeerplaats blijft vlot bereikbaar maar het doorgaand verkeer wordt niet ondersteund. In materiaalgebruik sluit de weg aan bij de voetgangerszone, evenwel met een duidelijke scheiding. Enkele doorsteken voor voetgangers tussen de parking en de voetgangerszone zijn geaccentueerd zodat een zekere geleding ontstaat en de snelheid van de wagens wordt afgeremd. De voetgangers- en fietsrelaties worden versterkt en er zijn logische looplijnen naar het centrum van de gemeente.

Het park

De parkzone met hoogstambomen en kleine landschapselementen, zoals een heuveltje en een vijver, blijft grotendeels ongewijzigd. Zo is het typisch cultuurhistorisch beeld behouden van een landgoed van de jaren negentienhonderd. In het park vormen nieuwe paden de verbinding tussen gemeentehuis en centrum. Deze zijn, passend in het parkbeeld, slingerend aangelegd. Door een weloverwogen inplanting van een boom of een verlichtingspaal kan vermeden worden dat paden toch worden afgesneden. Aan de rand van het park, als overgang naar de pleinzone, zijn terrassen in houtkunststof met picknicktafels aangelegd.

Het centrale plein

Het plein wordt gevormd door een langwerpige ruimte langs het gemeentehuis en het dienstencentrum. Het is samen met de verbindingsweg de stedelijke component van het Hemelhof en versterkt zo de publieke functies. Zitbanken benadrukken het belang van deze centrale ruimte als ontmoetingsplaats. Deze zone is de inkom van het Hemelhof en is vooral een voetgangersgebied. Hier is slechts plaats voor enkele parkeerplaatsen voor dienstwagens en personen met een handicap. De fietsenstallingen werden uitgebreid en kregen een groene inkadering. De verharding van de pleinzone bestaat uit vlot beloopbare/berijdbare kleinschalige materialen, afgewisseld met waterdoorlatende materialen.

Het sport- en parkeergebied

De sport- en spelfuncties zijn gecombineerd met een verblijfsruimte. Samen vormen ze een sterke activiteiten- en ontmoetingspool. Het niveauverschil is opgevangen in zittrappen, de steunmuur zorgt ook voor de visuele afscherming met de parkeerzone. De sport- en spelzone bestaat uit een omheind sportveldje met kunstgras, een basketbalveld en een speeltoestel voor de kleinsten, alle van elkaar gescheiden en elk met afzonderlijke zitmogelijkheden. De parkeerzone, aan de westzijde van de pleinzone, wordt visueel afgescheiden door een anderhalve meter hoge haag.