Home>Project>Hemelspark, Kortessem
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Hemelspark, Kortessem


De ontwikkeling van het Hemelspark tot natuurspeelzone past in de uitvoering van de ruilverkaveling Jesseren. In het verleden was het domein een privaat exotisch vogelpark. Nu is er een natuureducatieve speelzone ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Kortessem, het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, de plaatselijke scholen en de jeugdraad. 

De ruilverkaveling Jesseren beoogt een verbetering van de landbouwstructuren in een landbouwgebied van om en bij de 1900 hectare in Kortessem en Borgloon. Er is ook veel aandacht voor natuurontwikkeling en landschappelijke inrichtingen. De ontwikkeling van het voormalige Hemelspark past in de uitvoering van de ruilverkaveling. De Vlaamse Landmaatschappij werd in september 2005 eigenaar van de gronden van het park vlakbij het centrum van Kortessem. Het uitzicht van het park wordt bepaald door weiland, hoogstambomen, bos, poelen en de Winterbeek. Het gebied is enkel toegankelijk voor wandelaars en fietsers, het is niet bereikbaar met de auto. Het Hemelspark is een voormalig dierenpark en is onder meer teloorgegaan door de vele illegaal opgetrokken gebouwen.

Spelen en wandelen

De hoofddoelstelling van het Hemelspark is het spel op zich. Lekker spelen in de natuur, in bomen klimmen, hutten bouwen, kliederen met water, het is een plek waar kinderen zich kunnen uitleven en waar ze spelenderwijs de geheimen van de natuur kunnen ontdekken. Hierbij is gestreefd naar een goed evenwicht tussen de bestaande natuurlijke elementen (bos, water en weide) en enkele nieuwe speelelementen en bezoekersvoorzieningen.

Door zijn ligging is het Hemelspark ook geschikt als wandelzone voor mensen die vanuit het dorpscentrum een ommetje willen maken. Een derde doelstelling is natuureducatie voor de nabijgelegen scholen. Deze gebeurt spelenderwijs, de kinderen ontdekken via hun spel (contact met water, bosspel) de natuur.

Water als rode draad

Water is de rode draad in het ontwerp en de beleving van het gebied. De Winterbeek loopt doorheen het domein en er zijn verschillende poelen. Er is een wadi gecreëerd en de oevers van de Winterbeek zijn toegankelijk gemaakt door het verwijderen van niet-autochtoon plantmateriaal. Twee grote speelvijvers vormen een cascadesysteem en wateren uiteindelijk af naar de beek. Ze worden gevoed door kwelwater.

Voor de speelzones zijn een speelheuvel, een sport- en speelweide, een speelvijver met een eiland en een speelbos ingericht. Iedere speelzone heeft verschillende avontuurlijke en uitdagende spelaanleidingen en speeltoestellen, die passen in het robuuste karakter van het park.

Een wandelpad met grindverharding loopt tussen de verschillende speelzones en de hoogstamboomgaarden die op het domein zijn aangeplant.

De bezoekersvoorzieningen bestaan uit houtsnijwerk, aanbindpalen voor fietsen, zitbanken en een schuilhut.

Het hele domein is ook landschappelijk beter ingericht. Bestaande bomen kregen een snoeibeurt, de vroegere afrastering is vervangen door een landschappelijk verantwoorde afrastering, exoten zijn verwijderd, schermgroen en bomen zijn aangeplant. Een herder met schapen beheert het domein.