Home>Project>Hessepoellei, Kontich
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Hessepoellei, Kontich


De Hessepoellei is een nieuw aangelegde trage weg in het centrum van Waarloos, een deelgemeente van Kontich. Het traject vormt een noordzuid georiënteerd alternatief voor voetgangers en fietsers die anders de drukkere Ferdinand Maesstraat moeten gebruiken. Heel wat centrumfuncties worden middels het traject met elkaar verbonden. Het pad maakt ook het natuurgebied aan de Wouwendonkse loop beter bereikbaar.

Functioneel

Het pad werd aangelegd in halfverhard dolomiet. Dit geeft voldoende comfort aan voetgangers en fietsers en sluit aan bij de groene omgeving. Het traject vertakt met andere trage wegen en is zo optimaal bereikbaar. Het pad passeert langs heel wat centrumfuncties waaronder het jeugdlokaal, het sportveld, de kinderopvang en heel wat woongelegenheden. De verbindende functie biedt dus een toegevoegde waarde aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van het centrum. De herkenbaarheid van het traject wordt vergroot door de expliciete naamgeving.

Groen

Langsheen de trage weg, werden verschillende streekeigen groenmaatregelen genomen die het natuurlijke karakter versterken. Een hoogstamboomgaard, populierenrij en grasland zijn de voornaamste elementen. De trage weg vertakt tevens in het natte bosgebied van de Wouwendonkse loop. De natuurwaarden worden door de aanleg van het groene traject versterkt.

Beleving

De ligging tussen het centrum en het aanliggend open gebied biedt bewoners de mogelijkheid om snel in een open natuurlijke omgeving te zijn. De kwaliteit van wonen wordt hierdoor versterkt. Omdat de trage weg ook dienst doet als groen traject voor een wandeling, is er veel sociale controle. De nabijheid van diverse functies (jeugdbeweging, sportclub, kinderopvang) versterkt dit.