Home>Project>Het Rooi, Berchem
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Het Rooi, Berchem


Het recreatiegebied ‘Het Rooi’ is een sportpark in een open landschap. Nu zijn de straten en pleinen in een groene schil rondom het park heraangelegd en kwamen er duidelijke toegangen. Zo loopt het parkkarakter door op het openbaar domein. Ook de bereikbaarheid is verbeterd.

Het Rooi is een baken van sport in Berchem. Verschillende sportdisciplines hebben er van oudsher hun thuisbasis. Het sportpark ligt tussen de Roderveldlaan, de Berchemstadionstraat en de Filip Williotstraat. Het is zeer dens geprogrammeerd met onder meer voetbal-, basketbal-, korfbal- en tennisterreinen, twee sporthallen en een voetbalstadion.

Voor de opwaardering had het sportpark slechts één duidelijke toegang, in de Berchemstadionstraat. Eens binnen viel meteen het open karakter van het park met zijn groene sportvelden op. Er waren nog andere toegangen, maar die waren minder aantrekkelijk en zaten weggestopt. Door de hoge, gesloten buitenschil waren de zichtassen vanaf de straat naar het sportpark eerder beperkt. Kortom, er was een toekomstgerichte visie op dit kwaliteitsvolle binnengebied nodig, maar ook op de omliggende publieke ruimte.

Ruimtelijk ontwikkelingskader

Er werd een ruimtelijk ontwikkelingskader voor het gebied opgesteld. Een eerste uitgangspunt is het creëren van bijkomende, duidelijke toegangen die de relatie met en de zichtbaarheid naar de omgeving verbeteren. Bestaande gebouwen in het gebied moeten beter aansluiten op het open parkkarakter en mogen het binnengebied niet langer als ‘achterkant’ beschouwen. Een ander uitgangspunt is de vernieuwing van het stadion van Berchem Sport. Nu is het een rommelig, afgesloten geheel in het gebied. De vernieuwing moet leiden tot een betere integratie in het sportpark. De stad gaat op zoek naar een privépartner die bereid is om het stadion en de infrastructuur van de jeugdwerking van de club te renoveren, in combinatie met het uitwerken van een commercieel programma.

Investeringen in het sportpark

De voorbije jaren is er aanzienlijk geïnvesteerd in het sportpark. Er is een nieuwe sporthal bijgekomen, er is een overdekte tennishal gebouwd en er is korfbalinfrastructuur gerealiseerd. De verblijfsruimte en circulatie in het sportpark zijn aangepakt volgens de richtlijnen van het ruimtelijk ontwikkelingskader. Zo zijn de speeltuin en de verschillende sportvelden vernieuwd en/of verplaatst. De nieuwe paden nodigen uit tot wandelen, de zitbanken tot verpozen in een groene omgeving.

Duidelijke toegangen

Om de zichtbaarheid van het sportpark en de relatie met de omgeving te verbeteren zijn er twee nieuwe inkomzones gecreëerd, in combinatie met een nieuwe sporthal en een overdekte tennishal.

De open inkomzones, de extra verblijfsruimte en een groot aanbod aan fietsenstallingen verduidelijken de toegangen. Groene lobben met hoge grassen brengen speelsheid en groen in de inkomzone.

Rondom het recreatiegebied

Door de heraanleg van de Filip Williotstraat en de Berchemstadionstraat is het groene karakter van het park doorgetrokken naar de publieke ruimte. De verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers is verbeterd: er kwamen onder meer vrijliggende fietspaden die aansluiten op het hoger fietsnetwerk en kortere oversteekplaatsen die het park veiliger bereikbaar maken. Een herindeling van de parking in de Filip Williotstraat vergroot de leesbaarheid voor het autoverkeer, zorgt voor extra parkeerplaatsen en creëert plaats voor bijkomende groenzones waar met nieuwe bomen het groene karakter van het park wordt doorgetrokken.