Home>Project>Hogeschoolplein, Leuven
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}
Ongecategoriseerd

Hogeschoolplein, Leuven


Het Hogeschoolplein in het centrum van Leuven kreeg een tijdelijke invulling. Het interactieve ontwerp laat de bezoekers al spelend en denkend de bijzondere geschiedenis van het plein ontdekken. Over een tiental jaar zal het plein definitief worden ingericht, rekening houdend met de ervaringen van gebruikers.

In 2018 besliste het stadsbestuur van Leuven om enkele stedelijke pleinen autoluw te maken en een tijdelijke invulling te geven. Een tijdelijke inrichting biedt omwonenden en bezoekers de kans om zich een beeld te vormen van de mogelijkheden van een plein en te wennen aan het idee dat het niet langer voornamelijk ter beschikking zal staan van koning auto. Na een tiental jaren zal een definitieve invulling gezocht worden, rekening houdend met de ervaringen en opmerkingen van de gebruikers.

Erfgoedwaarde ontdekken

Eén van deze pleinen is het Hogeschoolplein. Door de eeuwen heen veranderde de plek vaak van functie, vorm en zelfs van naam. Oorspronkelijk was er zelfs geen sprake van een plein, maar stonden er een college en pedagogie van de eerste Leuvense universiteit. Pas eind 19de eeuw kreeg het plein zijn huidige vorm en de gekende afboording met kastanjebomen. Het Hogeschoolplein ligt in het centrum van de stad, maar is niet direct een place to be voor bezoekers. Nochtans heeft het een belangrijke erfgoedwaarde en is het organisch meegegroeid met de universiteitsstad Leuven. Het ontwerpbureau verdiepte zich samen met een grafisch ontwerper in dit erfgoedthema. Het resultaat is een aantrekkelijk, interactief ontwerp waarbij de bezoeker al spelend en denkend de bijzondere geschiedenis van het plein ontdekt. Houten zitbanken en banden volgen de contouren van de vroegere universiteitsgebouwen. Fraaie infoborden geven duiding. Denk- en doevragen over het thema zijn gegraveerd in de houten zitbanken en nodigen uit om enige tijd actief bezig te blijven op en om het plein. De bomenrijen die het vroegere plein afboordden, zijn behouden in het concept. Ze kregen een standplaatsverbetering en meer ruimte om uit te groeien.