Home>Project>Hopduvelpark, Asse
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Hopduvelpark, Asse


Tijdens de Hopduvelfeesten van 2016 werd het Gemeenteplein in Asse, een anonieme parkeerplaats, tijdelijk tot een park omgevormd. Assenaren konden er genieten van de voordelen van groen in de gemeentekern. Het tijdelijke park maakte het thema van de beleefbare openbare ruimte bespreekbaar en creëerde  een draagvlak voor de transformatie van de publieke ruimte.

De tweejaarlijkse Hopduvelfeesten bestaan uit een populair muziekfestival en een cultureel-maatschappelijk luik.  Met een reeks tentoonstellingen, fiets- en wandeltochten en het Hopduvelpark moedigde het Hopduvelcomité Asse de inwoners uit om na te denken over hoe zij de publieke ruimte de komende jaren willen zien evolueren. In samenwerking met het cultuurcentrum Asse, Archeduc en de Provincie Vlaams-Brabant werkte het comité voor het Gemeenteplein een programma uit waarbij het kenmerkende glooiende landschap van Asse centraal stond: vroeger, vandaag, maar vooral ook morgen. Het resultaat was een aparte kijk op de karakteristieken van Asse uit het verleden én een ludieke visie op de stedelijke opgave voor de toekomst.

Identiteit tonen

Hoe kan Asse, als voorstad van Brussel, haar eigen identiteit met aandacht voor het mooie karakteristieke landschap tonen? Hoe kan de stedelijke ruimte ingevuld worden om er te  leven, te wonen en te werken? Dit is een grote uitdaging en een bijzonder relevant thema voor een gemeente die, gezien de voorspelde bevolkingsgroei en verdere verstedelijking, op een scharnierpunt staat in haar verdere (landschaps)evolutie.

De denkoefening resulteerde in tentoonstellingen, een lezing, een maquette, een wandel- en fietsroute en de transformatie van het Gemeenteplein van parking naar park. Bij het Gemeenteplein stelt de Assenaar zich uitsluitend een parkeerplaats voor. Nochtans is deze openbare ruimte één van de belangrijkste centraal gelegen pleinen, omarmd door monumenten als het gasthuis en het gemeentehuis. Het zou naast het functionele gebruik ook een meerwaarde moeten zijn voor menselijke beleving. Tijdens de Hopduvelfeesten werd de theorie tijdelijk inzichtelijk gemaakt. In het Duvelpark konden Assenaren genieten van de voordelen van groen in de gemeentekern. Het groen nodigde uit tot ontmoeting, tot muziek, tot spelen. Het geluid van de drukke nabijgelegen steenweg werd naar de achtergrond geduwd.

Draagvlak creëren

Op de sociale media werd het gelegenheidspark druk bediscussieerd, de vele reacties waren over het algemeen positief. Het pop-uppark toonde dat een locatie die al jaren dezelfde functie heeft in iets totaal anders omgevormd kan worden. De mensen denken er niet over na dat ze al decennialang hun auto parkeren op een plaats die omringd wordt door prachtige historische gebouwen. Door er een park van te maken, ontstond er een andere beleving van die ruimte en werd het plein teruggegeven aan de bewoners. Bezoekers genoten van de gratis activiteiten in het Duvelpark. Het tijdelijke park maakte het thema ‘beleefbare openbare ruimte’ bespreekbaar en creëerde een draagvlak voor een transformatie van de publieke ruimte.