Home>Project>Houtmarkt, Kortrijk
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Houtmarkt, Kortrijk


De Houtmarkt onderging een belangrijke transformatie. Het plein zelf is heraangelegd, de parkeerfunctie ging onder de grond. Ook de Lange-Brugstraat aan de zuidkant van de Houtmarkt is aangepakt. Het woonzorgcentrum Sint-Vincentius aan de Lange-Brugstraat is gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouw. De kwaliteit en leefbaarheid van dit deel van de historische binnenstad kregen een stevige boost.

De Houtmarkt ligt aan de oostkant van de historische binnenstad. Het was tot voor kort in de eerste plaats een parkeerterrein, dat hard en onvriendelijk aanvoelde. De beslissing om het plein aan te pakken en een groenere uitstraling te geven, past in het stedelijke beleid dat al ruim twintig jaar werkt aan een aantrekkelijke binnenstad waar de voetganger primeert. Ze sluit ook aan bij de ambitie om de binnenstad te verbinden met de groene wig die vanuit het oosten de binnenstad raakt. De Houtmarkt is een belangrijke schakel tussen die groene wig en het stadshart. Deze tweedeling is ook merkbaar in de morfologie op het plein: enerzijds de helderheid van het plein, anderzijds de structuur van de middeleeuwse binnenstad. De karakteristiek van de vroegere voorstad is te duiden als een campus met een aantal lange lijnen, verschillende plekken en verborgen tuinen. Binnen deze structuur op hoger schaalniveau is de variatie aan plekken (hof-plein-park of Begijnhofpark-Houtmarkt-park Safari van Kortrijk) een belangrijk uitgangspunt geworden. Dit resulteert in een sterkere pleinfunctie voor de Houtmarkt.

Attractief stadsplein

Het is fascinerend dat de Houtmarkt zelf een onderdeel is van de rand van de 17de-eeuwse binnenstad, terwijl verschillende elementen in de omgeving nadrukkelijk de signatuur hebben van de 19de-eeuwse gordel. Deze historische gelaagdheid is het concept geworden voor een hoogwaardig, attractief en leefbaar stadsplein van de 21ste eeuw. De omlijsting van het plein heeft de vorm van een blad, het pleinvlak strekt zich dwars uit op de diagonale looplijn die van het Begijnhofpark richting het park Safari van Kortrijk gaat. De rijbanen aan de noord- en westkant van de Houtmarkt zijn opgeheven zodat het gebied autoluw is. De geometrie van het pleinvlak komt voort uit de as van de Lange-Brugstraat. Door de open ruimte zo te situeren worden de markante gebouwen expliciet aan de randen gezet en zijn ze een onderdeel van het plein geworden. Het terugbrengen van de bomen parallel aan de Lange-Brugstraat resulteert in een zachte zuidelijke rand aan het woonzorgcentrum Sint-Vincentius. De bestrating uit het stadscentrum wordt hier doorgezet, de Lange-Brugstraat wordt duidelijker gepositioneerd.

Het ontwerp kijkt niet alleen naar het plangebied op een hoger schaalniveau (hof-plein-park-principe), er is ook ondergronds naar een grotere schaal gezocht. Uit de kennis van de omliggende parkeergarages ontstond het ingenieuze idee om de nieuwe parkeergarage onder de Houtmarkt te koppelen aan de ondergrondse parking van Sint-Vincentius.

Ruimte voor ontdekking en verblijf

De rijbaan aan de oostzijde van de Houtmarkt geeft toegang tot de parkeergarage. Langsheen die weg zijn er twee plaatsen voor touringcars ingeplant. Voetgangers hebben op twee plekken op het plein toegang tot de garage, gekoppeld aan de diagonale looplijn over het plein. De inrichting van het plein is op het gastvrije karakter afgestemd. Een landschapsarchitectenbureau ontwierp banken op maat, lange zitelementen die een prettige afscheiding vormen tussen ‘groen’ en ‘ontmoeten’. Op de kruising van de Lange-Brugstraat en de Sint-Niklaasstraat komt het hout weer.

Het plein heeft een lichte, zandkleurige bestrating met een zachte uitstraling. Samen met het groen resulteert dit in een aantrekkelijke ontmoetings- en evenementenruimte in het binnenstedelijke weefsel. Door de groene uitstraling is de Houtmarkt een schakel in de groene gordel van het Safaripark van Kortrijk en het Begijnhofpark. Met het verdwijnen van de rijbanen aan de noord- en westkant krijgen niet alleen de historische wanden een adres, het plein wordt met deze ingreep ook toegankelijker voor de voetganger vanuit de Begijnhofpark. De plek is daarmee zowel een voortuin voor de direct omwonenden als een gastvrij toegangsplein voor de historische binnenstad.