Home>Project>Huisstijl Rivierpark Maasvallei, Limburg
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Huisstijl Rivierpark Maasvallei, Limburg


Twintig Maasbakens in vijf Limburgse Maasgemeenten wijzen de weg naar de mooiste plekjes in het RivierPark Maasvallei. Picknicksets, banken en infozuilen in dezelfde ‘look and feel’ op dertig zicht- of rustpunten nodigen de bezoeker uit om ten volle van het landschap te genieten. Functionele landschapselementen die voldoen aan criteria van duurzaamheid en een stijlvolle integratie in de omgeving, dat is de achterliggende visie bij de realisatie van deze huisstijl.

In het oosten van Vlaanderen vormt de Maas over zo’n 46 km de grens met Nederlands Limburg. Na de overstromingen van ‘93 en ‘95 zijn de inzichten in rivierbeheer drastisch gewijzigd. Meer ruimte voor de rivier blijkt perfect combineerbaar met natuurontwikkeling en zelfs met delfstoffenwinning. Zeer dynamische en veelal recent ontwikkelde natuurgebieden waarin de dynamiek van de rivier een grote rol speelt, typeren steeds meer het rivierbed. De Maasvallei onderscheidt zich ook door oude afgesneden Maasmeanders, droge stroomgeulen, Maaswielen, Maasheggen en meerdere kasteeldomeinen. Deze bijzondere kwaliteiten vormen samen met de ‘couleur locale’ in het snoer van Maasdorpen een sterke symbiose. In dit samenspel schuilt een groot landschappelijk en toeristisch potentieel. Het project RivierPark Maasvallei anticipeert op deze mogelijkheden en opereert op landschapsniveau. Zo wordt het flankerende cultuurlandschap met zijn ‘snoer van Maasdorpen’ verweven in dit ambitieuze proces van gebiedsgerichte regionale ontwikkeling. Dit grensoverschrijdende landschapspark, waarvan de Maas de drager is, beslaat 15.000 ha.

Basisingrediënten

Het RivierPark Maasvallei brengt de Maaslander terug naar de stroom. De realisatie van de huisstijl is een onderdeel van dit ruimer proces op landschapsniveau, en zorgt voor herkenbaarheid en eenheid. Als uitvalsbasis om het RivierPark Maasvallei te verkennen, zijn aan Vlaamse zijde vijf toegangsdorpen geselecteerd: Kessenich, Aldeneik, Stokkem, Leut en Oud-Rekem. De architectonische huisstijl wordt toegepast op de ontmoetingsplekken, met name de zichtpunten die binnen het projectgebied zijn geselecteerd en de parkings die functioneren als startpunten voor het wandel- en fietsroutenetwerk. Daartussen moet het landschap van de Maasvallei voor zich spreken en zo veel mogelijk gevrijwaard worden van recreatieve randinfrastructuur of afleidende elementen.
De huisstijl wordt bepaald door de architectuur van de inrichtingselementen, met name de zitbanken, tafels, informatiedragers en fietssteunen. Op voorhand wordt – via het routingplan van het RivierPark Maasvallei – bepaald waar welke elementen dienen geplaatst te worden. De Maasbakens, vooral langs de N78, moeten voldoen aan eisen inzake verkeersveiligheid en tegelijk voldoende markant zijn. Bij de huisstijl komen enkele basisingrediënten steeds terug: Maasgrind voor verharding, maar ook in haar derivaat wit beton, FSC-gelabeld Europees hout en de natuurlijke vegetatie van de Maasvallei voor inbedding in de omgeving. Herbruikbaarheid van de basismaterialen en vandalismebestendigheid zijn essentiële criteria.

Sterke identiteit

De ontwerpers en de opdrachtgevers hebben niet gekozen voor neutraliteit, maar voor een vormgeving met een sterke identiteit. Met de vermelde ingrediënten ontwikkelen ze een aantal unieke architectonische bouwstenen. Er is gekozen voor een sobere, strakke vormgeving omdat de elementen zowel in de natuurlijke omgeving van de Maasvallei als in de bebouwde omgeving van de historische Maasdorpen moeten fungeren.
Het concept met bouwstenen biedt veel mogelijkheden. Elke plek is anders, heeft een ander programma of bevindt zich in een ander landschappelijke context. Het concept biedt de mogelijkheid om op maat van iedere plek een installatie te ontwerpen.

Please in my backyard (PIMBY)

Op alle plekken is op basis van plaatsbezoek en werfbegeleiding bepaald hoe de inrichtingselementen geïntegreerd en gecombineerd worden in hun specifieke omgeving. Recent hebben ook andere instanties, zoals het comité dat instaat voor de herinrichting van enkele grote voormalige grindgroeven in het RivierPark, de inrichtingselementen van het RivierPark overgenomen. Al deze locaties zijn een onderdeel van de beleving van het RivierPark.
Dit is een sector-, gemeentegrens- en landsgrensoverschrijdend project. De huisstijl is, samen met een ruimere ontwikkeling van het concept RivierPark Maasvallei, overgenomen door de zes Nederlandse Maasgemeenten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Nederlandse provincie Limburg. De implementatie van de huisstijl in de Nederlandse delen van het RivierPark wordt momenteel voorbereid.