Home>Project>IJzerkaai, Kortrijk
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

IJzerkaai, Kortrijk


De verbreding van de Leie in het centrum van Kortrijk opende de mogelijkheid om de IJzerkaai onder handen te nemen. Een verhoogde fiets- en wandelpromenade is met een natuurstenen band van het autoverkeer gescheiden. Statige bomen, sobere lichtarmaturen en degelijk zitmeubilair staan op één lijn. Die consequente lijnvoering is een van de krachtlijnen van het ontwerp. 

Fase vijf van de Leiewerken gaat gepaard met een verbreding van de Leie in het centrum van Kortrijk. Die werken maakten het noodzakelijk de IJzerkaai aan te pakken. Dat opende de mogelijkheid om de weinig kwalitatieve en verouderde kaai te transformeren tot een aangename woonstraat in hartje Kortrijk. De IJzerkaai is de noordelijke zijde van het Buda-eiland, dat gevormd wordt door de twee armen van de Leie. Het eiland wordt door de stad Kortrijk tot een ‘centrum voor kunsten’ voor stad en regio uitgebouwd. Het ontstond aan het begin van de twintigste eeuw door het dempen van een oude Leiebocht. Het wil een nieuwe identiteit krijgen door onder meer in het openbaar domein het contact met het water langs de oude Leieoevers te herstellen, zo ook langsheen IJzerkaai.

Troosteloos

Vóór de verbreding van de Leie en de hieraan gekoppelde herinrichting kende de IJzerkaai een vrij troosteloze aanblik met een versleten wegverharding, verouderde lichtarmaturen, een veelheid aan parkeerplaatsen langs beide zijden van de weg en een fietsonvriendelijk straatprofiel. De kastanjebomen langs de kaai hadden te lijden onder de zogenaamde kastanjeziekte. De noodzakelijke verbreding van de rivier was in die zin een ideale en welgekomen aanleiding om het IJzerkaaitraject op te waarderen.

Uitgangspunten bij het herinrichtingsvoorstel zijn het ontwikkelen van een verkeersveilig straatprofiel, het toepassen van kwalitatieve materialen en het versterken van lijnvormig groen.

Granieten promenade

In het ontwerpproces zijn verschillende straatprofielen onderzocht waarbij veel aandacht ging naar de positie van de trage weggebruiker en de materiaalkeuze. Uiteindelijk is gekozen voor een profiel dat doorgaand traag verkeer langsheen de kaai strikt scheidt van het autoverkeer. De keuze voor natuursteenverharding draagt bij aan het allure van de kaai en het hele Buda-eiland.

In het concreet ontwerp zijn de uitgangspunten vertaald in een statige, verhoogde fiets- en wandelpromenade langsheen de waterweg. Die is door middel van een doorlopende natuurstenen band gescheiden van het doorgaande autoverkeer. De granieten promenade wijst fietsers en voetgangers de weg door een subtiel verschil in de afwerkingslaag. De consequente lijnvoering van het ontwerp is één van de belangrijkste krachtlijnen: statige bomen, sobere lichtarmaturen en degelijk zitmeubilair zijn op één lijn gepositioneerd. Het gebruik van langwerpige, gietijzeren boomroosters versterkt de beoogde heldere lijnvoering en de ingeplante essen (Fraxinus excelsior ‘Westhof’s Glorie’) refereren naar het bomenbeeld van weleer. Sobere zitbanken zijn subtiel ingepast op locaties waar de IJzerkaai in relatie staat tot andere verbindingen in het trage netwerk, bijvoorbeeld ter hoogte van de fietsbrug die landt in het Budabeachpark dat de IJzerkaai flankeert. Langs de granieten promenade loopt een eenrichtingsweg voor autoverkeer in asfaltverharding. Aan de zijde van de woningen is het trottoir heraangelegd in sobere betontegels en zijn eveneens nieuwe lichtarmaturen ingeplant. Aansluitend biedt een langsparkeerstrook in zwarte betonstraatstenen parkeerplaats aan omwonenden.

Blauwe loper

Sinds de herinrichting kunnen fietsers en wandelaars op een comfortabele en verkeersveilige manier de IJzerkaai doorwaden zonder conflicten met het gemotoriseerd verkeer en met maximaal contact met de Leie. De promenade vormt hierbij een aantrekkelijke blauwe loper van en naar het Budabeachpark en de fietsbrug. De herinrichting draagt dus letterlijk haar steentje bij tot de kwalitatieve vernieuwing die de stad Kortrijk in haar centrum ambieert.