Home>Project>Inkomzone Lentedreef, Kessel-Lo
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Inkomzone Lentedreef, Kessel-Lo


De toegang tot het provinciedomein Kessel-Lo langs de Lentedreef was tot voor kort weinig aantrekkelijk. Dankzij de herinrichting heeft deze toegang weer een sterke uitstraling. De rommelige mikmak ruimde plaats voor een centraal ontmoetingsplein, omzoomd door een extensieve bloemenborder. Twee strakke vlonders verbinden het plein met de bestaande schaduwrijke speeltuin en een nieuwe, meer open en bloemenrijke speelzone. Een derde vlonder ligt aan het water.

Veertig jaar geleden smolten drie parken samen tot het provinciedomein Kessel-Lo. In 2008 werd een parkbeheerplan opgesteld, kaderend binnen de visie Harmonisch Park- en Groenbeheer. Een van de belangrijkste doelstellingen was het ontwikkelen van een herkenbare ‘smoel’ voor het provinciedomein. De verschillende onderdelen van het domein vertoonden immers weinig samenhang, er was geen huisstijl en de beeldkwaliteit liet te wensen over. Het parkbeheerplan stipuleert dat het een avontuurlijk en natuurrijk ‘beleefdomein’ voor gezinnen met jonge kinderen moet worden. Er wordt een natuurvriendelijk beheer voorgesteld en de ontwikkeling van een natuurrijke gordel in een brede band rond de grote vijver. Aan de inkomzone van de Lentedreef wordt dit vertaald door een natuurrijke beplanting, in dialoog met architectonische ingrepen.

Centraal ontmoetingsplein

Het ontwerp van de inkomzone Lentedreef geeft de aanzet voor toekomstige herinrichtingen in het domein. Het is de bedoeling dat de gebruikte typologie de nieuwe huisstijl van het provinciedomein wordt.

Er is gekozen voor een hedendaagse, sobere vormgeving. De toegangsdreef (Tilia cordata) leidt naar een 600m² groot centraal gelegen ontmoetingsplein. Het bestaat uit architectonisch beton met strips gebroken blauwe hardsteen. Op die strips staan banken met en zonder leuning. De betonnen zitrand aan één zijde dient als keermuur voor de verwilderingsborder die het plein omgeeft. De lijn van het boogvormig pad dat rond de vijver loopt, wordt visueel doorgetrokken over het plein door een onderbreking in de natuursteenstrips.

De verwilderingsborder mag spontaan verder ontwikkelen: planten mogen uitzaaien en door de beplanting ‘wandelen’. Zo komt uiteindelijk elke plant op de juiste plaats terecht. Het beheer bestaat uit vier wiedbeurten per jaar en één maaibeurt begin februari. Door het maaien aan het eind van de winter en niet zoals bloemenweiden in juni/juli is er ook tijdens de zomermaanden een bloemenrijke beplanting rond het plein. En deze border is veel milieuvriendelijker en minder arbeidsintensief dan klassieke borders of bebloemingen. Hij combineert het beheersextensieve karakter van een bloemenweide met de beeldkwaliteit van een klassieke border (zie ook Technisch Vademecum Kruidachtigen, ANB).

Avontuurlijke speelzone

Vanop het centrale plein lopen twee houten vlonders naar de speelzones. Verouderde speeltoestellen werden uit de reliëfrijke, beboste speelzone verwijderd en vervangen door natuurlijke speelaanleidingen zoals een boomstammenmikado en een ‘bosgeest’. De speelzone is uitgebreid met een meer open en bloemenrijker deel. De speelheuvels in dit deel zijn ingezaaid met inheemse bloemenmengsels, verschillende losse natuurmaterialen (losse takken, zand, grind, stapstenen, boomstammen, speelstruiken…) verleiden kinderen tot creatief en fantasierijk spel.

Een boomstam is zo gepositioneerd tegen een vlonder dat rolstoelgebruikers met behulp van de boomstam gemakkelijk op eigen houtje uit hun rolstoel tot in de zandspeelzone kunnen geraken.

Speel-, lig- en picknickweide

Een ruim grasveld dat aansluit bij het centrale plein doet dienst als rust- en picknickweide en kan gebruikt worden voor grotere evenementen. Van hieruit is er enerzijds een mooi uitzicht over het avontuurlijke speellandschap en anderzijds over de rest van het domein.

Waterbeleving

Een houten vlonder aan het water en een vernieuwe brug met aangepast meubilair versterken de waterbeleving. De oude boogbrug werd omwille van de beeldkwaliteit en met het oog op integrale toegankelijkheid vervangen door een vlak exemplaar. Op de houten vlonder aan het water zijn dezelfde banken gebruikt die op het plein en elders in het park terugkomen.