Home>Project>Intergenerationeel Project Linkeroever, Antwerpen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Intergenerationeel Project Linkeroever, Antwerpen


Het Intergenerationeel Project Linkeroever (IGLO) is een stadsvernieuwingsproject voor de realisatie van sociale infrastructuur in de Europawijk: een rust- en verzorgingstehuis, een dienstencentrum, een kinderdagverblijf, een jeugdcentrum, een sporthal, serviceflats… Met dit project wil de stad Antwerpen het monofunctionele karakter van deze hoogbouwwijk doorbreken en de wijk uit zijn ruimtelijk en sociaal isolement halen. Een centrale oost-weststraat – de IGLO-straat – is de stedelijke ruggengraat van het gebied.

Om een plaats te geven aan het uitgebreide programma van het stadsvernieuwingsproject in een bestaande wijk werd een masterplan opgemaakt. Een centrale oost-weststraat – de IGLO-straat – wordt de stedelijke ruggengraat van het gebied. Ze geeft enkele bestaande voorzieningen (bibliotheek, feestzaal, kerk) en de nieuwe voorzieningen een duidelijk adres. Tegelijkertijd vormt ze een interessante oost-westverbinding tussen de Schelde en het recreatieve en natuurlijke landschap van Linkeroever. De IGLO-straat wordt één van de centrumstraten van Linkeroever.

Straat met pleinkarakter

De concentratie van de nieuwe bebouwing rond de IGLO-straat versterkt het contrast tussen een meer stedelijk deel van de Europawijk, geordend volgens een stedelijk raster, en het open landschapspark dat zich ten noorden van de ‘Chicago’ bevindt. Het nieuwe programma wordt opgetrokken in gearticuleerde laagbouw. Hierdoor ontstaat een beter evenwicht tussen laag- en hoogbouw in de Europawijk. Tegelijkertijd versterkt de meer gearticuleerde laagbouw de band met de laagbouwwoonwijken rondom de Europawijk. Het naast elkaar bestaan van horizontaliteit en verticaliteit geeft de wijk een rijk stedelijk karakter.

De IGLO-straat is aangelegd in één vlak, zo krijgt deze ruimte het karakter van een plein. De rijweg is gemarkeerd door een andere verharding maar in dezelfde tint als de rest van de straat. In dit vlak zijn enkele groenplekken uitgesneden die bestaande bomen opnemen en verblijfsplekken op de straat markeren. Een gepolierde betonverharding en een genereuze opstelling van banken versterken het verblijfskarakter. De groenstructuur refereert naar de typologie van het landschapspark – geïsoleerde boomgroepen – en niet naar de dreefstructuren van de Halewijnlaan en Gloriantlaan.

De IGLO-straat krijgt enkele extra ruimtelijke articulaties: een ruimte die zich wikkelt rond de kerk en het buurtrestaurant, een ‘canvas’ tussen dienstencentrum en de ‘Chicago’, en glooiende groene heuvels die bijzondere speelplekken vormen.

Ruimtelijke geleding

Ook de Ernest Claesstraat en de Carel van Manderstraat zijn mee heringericht. Deze twee straten zijn een belangrijke verbindingsruimte voor autoverkeer, openbaar vervoer en langzaam verkeer. De centrale parkeerzone is gecombineerd met een groenzone waarin een bomenrij is aangeplant. Deze schikking geeft beide straten een uitgesproken groen karakter en bemiddelt tussen de hoog- en de laagbouw. Er ontstaat een ruimtelijke geleding in de straat: enerzijds een ruimte aan de hoogbouw en anderzijds een ruimte aan de laagbouw. Het groene karakter van beide straten en het smallere gabarit zorgen voor het gewenste contrast met de IGLO-straat.