Home>Project>Julianusproject, Tongeren
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Julianusproject, Tongeren


Trigger voor hele binnenstad

Tongeren greep het Julianusproject aan om een visie op de publieke ruimte te ontwikkelen voor de hele, historische binnenstad. Het bestuur stelde een toolbox van vijf kwaliteitseisen samen waaraan het publiek domein moet voldoen.

De bouw van het Julianuscomplex door een privé-ontwikkelaar was de aanzet voor het stadsbestuur van Tongeren om het hele gebied opnieuw in te richten en het een nieuwe betekenis te geven als stadsdeel. Het Julianusproject in de binnenstad is een totaalproject, waarbij het openbaar domein volledig werd heringericht. Ook de waterleiding en de riolering werden vernieuwd.

Het openbaar domein omvat de Schierveldstraat, de Clarissestraat, de Leopoldwal en de Maastrichterstraat, met het Hospitaalplein en de Veemarkt als bijzondere accenten. Het project werd in 2008 grotendeels voltooid. Het werd uitgevoerd rond het nieuwe winkelcomplex. De ondergrondse parking opende op 28 februari 2008 zijn deuren. Het hotel en de nieuwe woongelegenheden volgen later.

Totaalvisie

Cruciaal is dat het openbaar domein rond het Julianuscomplex werd bekeken vanuit een overkoepelende visie op het publiek domein van de historische binnenstad. Het Julianusproject was immers de trigger om een beleidskader uit te schrijven over de inrichting van het publiek domein van de hele, historische binnenstad. Het project staat op die manier niet geïsoleerd, het groeide uit tot de katalysator voor het herformuleren van de totaalvisie op de herinrichting van de publieke ruimte in de volledige Tongerse binnenstad. Niet alleen op het vlak van ontwerpvisie, maar ook op het vlak van beleidssynergie en communicatie.

Clusters voor randparkeren

Het Julianusproject steunt op een ondergrondse parkeergarage. Daardoor kon het publiek domein herwonnen en heringericht worden. De garage opende ook de discussie over welke ruimte in de toekomst kan toegewezen worden aan het gemotoriseerd en aan het langzaam verkeer, zonder de stedelijke dynamiek af te zwakken. Het verkeersvrij of -luw maken van de Tongerse binnenstad stootte op veel argwaan van de middenstand waardoor in het pleinontwerp naar flexibele en evoluerende oplossingen (overgangsmaatregelen) moest worden gezocht. Het in beeld brengen en bespreken van de toekomstige circulatiemodellen voor zowel het gemotoriseerd verkeer als het langzaam verkeer vormde een belangrijk onderdeel van de discussie. De visie voor het creëren van vier randparkeerclusters – met duidelijke voetgangersverbindingen op loopafstand van de bovenstad – ondersteund door het mobiliteitsplan en het structuurplan, kreeg uiteindelijk een draagvlak en werd (deels) realiteit door de ondergrondse (rand)parking in het Julianusproject.

Dit proces strekte zich uit over een langere periode maar het was noodzakelijk om van het Julianusproject over te gaan naar een geïntegreerde, project- en legislatuuroverschrijdende aanpak en een visie op de hele binnenstad.

Toolbox voor kwaliteit

Het Julianusproject heeft geleid tot het formuleren van een toolbox met vijf algemene kwaliteitseisen voor het publiek domein in Tongeren. Ten eerste, er moet eenduidigheid en eenvormigheid zijn in het  materiaalgebruik (verhardingen, groenelementen en straatmeubilair) voor het openbaar domein in de hele bovenstad.  Ten tweede, de soberheid van het openbaar domein legt het accent op het waardevol historisch en hedendaags patrimonium, dit wil zeggen dat de bovenstad op een eenduidig platform gepresenteerd wordt aan de bezoeker. Derde kwaliteitseis, duurzaam materiaalgebruik is een investering voor de toekomst, er zal uitsluitend natuursteen worden gebruikt. Vier, alles wordt op één niveau ingericht, de pleinen worden geaccentueerd. Zij hebben niet langer de auto als hoofdgebruiker van de ruimte en er komt meer plaats voor terrassen. Ten slotte moet de publieke ruimte functioneel en toegankelijk zijn voor elke gebruiker.