Home>Project>Kade en Plein Blauwe Boulevard, Hasselt
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Kade en Plein Blauwe Boulevard, Hasselt


Het stadsontwikkelingsproject Blauwe Boulevard vormt de Hasseltse Kanaalkom en omgeving de komende jaren om van desolate buurt tot trendy stadswijk. Verschillende projectontwikkelaars investeren er in nieuwe bewoning, horecagelegenheid, handelspanden en kantoorruimten. Daarnaast financieren zij mee de inrichting van de openbare ruimten, die de stad aanlegt als verbinding tussen de verschillende projecten. De kade en het plein zijn een eerste resultaat van deze samenwerking.

De Hasseltse Kanaalkom is vandaag nog slechts een schim van de bloeiende industrie- en handelsplek die ze eind 19de, begin 20ste eeuw was. Ze is een desolate buurt in de stad, terwijl ze door haar ideale ligging nabij het centrum, door de overvloed aan beschikbare ruimte en door de aanwezigheid van het water alle potentieel bezit om uit te groeien tot één van de boeiendste plekken van Hasselt. Met het stadsontwikkelingsproject ‘Blauwe Boulevard’ ondergaat dit stadsdeel de komende jaren een herwaardering dankzij nieuwe bewoning, handelszaken, horecagelegenheid en kantoren, onderling verbonden door een kwalitatief hoogstaande openbare ruimte.

De publieke ruimte wordt mee gefinancierd door de betrokken projectontwikkelaars, boven op de steun van nv De Scheepvaart, Interreg IVa Vlaanderen-Nederland via het project Revitalisatie Oude Industriehavens (ROI) en Limburg Sterk Merk (LSM). Daardoor kan de stad het kwaliteitsniveau van de private ontwikkelingen doortrekken in de ontwerpen voor het openbaar domein. De verlaagde kade en het nieuwe plein zijn een eerste stukje publieke ruimte van het stadsontwikkelingsproject.

Plein en kade

Het heringerichte stuk kade langs de Kanaalkom had tot voor kort een ontoegankelijk karakter met een afgeschermde jachthaven, beperkte verbindingen tussen de hoge en de lage kade, en een verouderde eentonige bestrating.  Het plein was dan weer een stukje braakliggend terrein dat tijdelijk dienst deed als openbare parkeerplaats. Beide stonden in schril contrast met het kwaliteitsniveau van de aangrenzende (geplande) woonprojecten.

De herinrichting van het plein en de kade ging op 1 februari 2012 van start. Het basisconcept van het ontwerp is het herstel van de relatie met het water. Dit doel wordt in de eerste plaats bereikt door het verlagen van de bestaande kademuur tot één meter boven het waterniveau. De verlaagde kade kreeg een fiets- en wandelpromenade. De hoge bomen zorgen voor een groen tegengewicht voor de (geplande) hoogbouw rondom de kanaalkom. De zitmuur die de lage kade scheidt van een groene helling richting de hoge kade, en de opvallende ligbanken zijn rustpunten.

Ook het nieuwe plein is een rustpunt. Het fungeert eveneens als een fysieke verbinding tussen de lage en de hoge kade. Het uitzicht van het plein wordt grotendeels bepaald door de opvallende luifel, die voor de nodige schaduw zorgt. Voor de constructie van het plein en de kade zijn zeer hoogwaardige materialen gebruikt, die het belang van dit nieuwe stadsdeel onderstrepen en voor een sterk contrast zorgen met het verleden.

Verlichting

Sinds 2011 heeft Hasselt een lichtplan. Met dit plan als basisdocument werd voor de kade en het plein gezocht naar een ideale balans tussen functionele, scenografische en sfeerverlichting. Er kwamen 49 verlichtingselementen. Door het gebruik van verschillende types met diverse hoogteniveaus en een optimale spreiding blijft de lichtpollutie tot een minimum beperkt. Bovendien blinkt elk verlichtingselement uit in energiezuinigheid.

Opvallend zijn de negen lichtmasten op de lage kade. Ze lichten het nieuwe voet- en fietspad functioneel uit. De opvallende cirkelvormige armatuur bovenaan elke mast bestaat niet uit een klassieke ontladingslamp, maar uit verschillende leds. De lichtsterkte van de lampen is bovendien regelbaar: ’s avonds laat zakt het lichtniveau. Dat bespaart energie en heeft een positieve invloed op de lichtvervuiling.

Ook onder de arduinen banken rond de honingbomen op het plein zijn leds verwerkt, net als boven aan de zuilen van de luifel. Deze verlichting heeft een meer scenografische en sfeerfunctie. Dat is ook zo bij de opvallende lichtgevende meerpalen die de kaderand markeren en de twaalf grondspots die de bomen op de lage kade uitlichten.

Het eerste stukje verlaagde kade en het plein zijn in juni 2013 voorlopig opgeleverd. Op termijn wordt de hele kade rondom de Kanaalkom op gelijkaardige wijze heringericht.