Home>Project>Kapittelbeek, Dworp
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Kapittelbeek, Dworp


De Kapittelbeek ontspringt in het Hallerbos en mondt nabij de dorpskern van Dworp uit in de Molenbeek. Dankzij een reeks ecologische maatregelen heeft de beek meer ruimte gekregen, waardoor beek en vallei beter en op natuurlijke wijze kunnen functioneren. Aansluitend kreeg het openbare domein van de wijk Geer een ecologische en speelse inrichting.

Het project Kapittelbeek in Dworp, een deelgemeente van Beersel, is het eerste inrichtingsplan van het landinrichtingsproject Land van Teirlinck. Het Consciencepad werd door de Kapittelbeek ondergraven en kwam ten gevolge van erosie regelmatig vol modder te liggen. De aankoop van enkele percelen in de vallei van de beek was een goede basis voor het uitwerken van het project. Het ontwerp werd opgemaakt in nauwe samenwerking met de Gemeente Beersel en andere betrokken partners, en met de participatie van de inwoners van de wijk Geer. Het project wil vooral de omgevingskwaliteit verhogen, door de open ruimte te versterken. De maatregelen in de beekvallei maken het gebied beter toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Daarnaast is er veel aandacht voor natuurlijke waterberging, erosiebestrijding, de verbetering van een speelzone, cultuurhistorie en bosuitbreiding. De ecologische maatregelen geven meer ruimte aan de beek, waardoor beek en vallei beter en op natuurlijke wijze kunnen functioneren.

Natuurlijke waterberging

De Kapittelbeek mondt nabij de dorpskern van Dworp uit in de Molenbeek, die regelmatig te kampen heeft met wateroverlast. De vijf dorpskernen langs de Molenbeek ondervinden hier hinder van. De natuurlijke waterberging op de Kapittelbeek wordt landschappelijk ingepast door gebruik te maken van het natuurlijke reliëf van de vallei. Dat zorgt samen met een lage dwarsdijk en een knijp op de beek voor waterberging.

De speelzone tussen de wijk en de beek is opnieuw ingericht. Er was veel aandacht voor het natuurlijke karakter en het aspect water. Het natuurleerpad start aan het vroegere gemeentehuis van Dworp en loopt via het Consciencepad door de vallei van de Kapittelbeek en de speelzone. Er zijn een zestal stopplaatsen met de Rode Ridder als begeleidende figuur. Een wapenschild geeft de route aan. De doelgroep zijn de leerlingen van de twee nabijgelegen lagere scholen.

Consciencepad

Door de verwerving van een strook akker kon het Consciencepad twintig meter verlegd worden. Deze strook biedt nu ruimte aan een meanderende beek, een boszoom voor het alluviale bos en een graszone met houtkant die afspoelende modder van de akkers buffert. Waar er weinig ruimte was, is het Consciencepad aangelegd als knuppelpad. Daarnaast werd het pad over een afstand van een honderdtal meter naar de oostzijde van de beek gebracht. Zo ligt het dichter bij en is het beter toegankelijk voor de wijk Geer en ontsluit het een nieuwe vijver en de speelzone. Door het verwijderen van de betonnen bodem en wanden uit een niet meer gebruikt bufferbekken, is een nieuwe vijver ontstaan.

Twee boomgaarden

Op de aangekochte percelen zijn twee boomgaarden aangelegd. In de kleinere kriekenboomgaard is een soort van de streek aangeplant, de Schaarbeekse Kriek, zowel als hoogstam als in struikvorm. Dit gebeurde in samenwerking met een brouwerij, die geïnteresseerd is in de afname van de krieken. De grotere boomgaard is aangeplant op een voormalige akker en wordt beheerd als hooiland. Samen met de aangeplante houtkant wordt hierdoor de wegspoelende modder tegengehouden. In deze boomgaard staan grotendeels streekeigen appelsoorten in hoogstamvorm. De hoek van de boomgaard grenzend aan het Krabbospad is vrij van begrazing en toegankelijk voor passanten. Op een perceel dat aan een oud, historisch bos grenst, zorgt nieuwe aanplant voor een aanzienlijke bosuitbreiding.

De wijk Geer

De binnenpleintjes in de wijk Geer zijn met aandacht voor ecologie en spelen heraangelegd. De bermen in de wijk zijn omgevormd naar bloemenrijk hooiland. Paaltjes zorgen ervoor dat de bermen niet stuk gereden worden.

Twee infoborden vestigen de aandacht op de vroegere veldsteenovens en grafheuvels in de buurt. Een QR-code op de borden leidt wandelaars naar een filmpje met bijkomende informatie.