Home>Project>Kardinaal Mercierplein, Jette
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Kardinaal Mercierplein, Jette


Het Kardinaal Mercierplein moet het belangrijkste plein van Jette worden, een status die het door zijn centrale ligging en zijn vele centrumfuncties verdient. Het ontwerp is neutraal tegenover het gemotoriseerde verkeer maar stelt duidelijk de verblijfskwaliteit centraal. Het nieuwe plein wil een bruisende huiskamer voor Jette zijn.

Het Kardinaal Mercierplein ligt centraal in Jette, maar het is niet alleen daarom een draaischijf in het stedelijke functioneren. Het oude gemeentehuis dat vandaag dienst doet als politiekantoor, het station, een belangrijke tram- en bushalte, de kerk, de bibliotheek, scholen en andere centrumfuncties vinden een plaats op of vlakbij het plein. Dit betekent dat in het ontwerp het netwerk van stedelijke verbindingen over het plein gevrijwaard en zo mogelijk uitgebreid moest worden. De functies op het plein vroegen om een kleinschalige uitbouw van verbindingen van langzaam verkeer, waarbij de barrière van het spoor op verschillende manieren werd geslecht.

Multimodaal knooppunt

Het station Jette zal de komende jaren een belangrijke facelift ondergaan als onderdeel van het Gewestelijk Expresnet (GEN). Dit biedt de kans om de gewenste ruimtelijke en functionele continuïteit te organiseren en te verbeelden. De bestaande oostelijke doorgang onder de sporen is opgewaardeerd en een nieuwe westelijke doorgang is gerealiseerd. De toegankelijkheid en de ruimtelijke kwaliteit zijn drastisch verbeterd en laten toe dat de reizigers zich op een vlotte manier verplaatsen tussen de perrons, het Kardinaal Mercierplein en de noordelijke parkeerplaats aan de Dupréstraat. Tram en bus, de tweede belangrijke schakel in het netwerk van openbaar vervoer, hebben een gezamenlijke halte aan de zuidelijke gevel van de kerk. Omdat ook de auto in dit multimodale kader een hoofdrol heeft, zijn voor het station kortparkeerplaatsen en een kiss & ride-zone gerealiseerd. Centraal op het plein zijn er twee parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Vanaf dit punt zijn er korte looplijnen naar het politiekantoor, de bibliotheek en het station.

Zoekverkeer vermijden

De parkeerplaatsen op het plein zijn teruggebracht tot een smalle parkeerstrook langsheen de rijweg en een parkeercluster voor bewoners in het noordelijke deel van de L. Theodoorstraat. Op deze manier wordt de ruimte herverdeeld en krijgt het verblijven een centrale plek op het plein. Het ontwerp heeft een neutrale houding tegenover het gemotoriseerde verkeer. De ontsluitingsstructuur laat toe om in de toekomst rijrichtingen te veranderen of af te sluiten zonder dat het ontwerp moet worden aangepast. De politie kan vrij over het plein circuleren, net als de ceremoniewagens voor de kerk en het gemeentehuis. Op verschillende plekken zijn er verlaagde randen om het laden en lossen te organiseren, de bussen te laten draaien en noodzakelijke brandweerbewegingen mogelijk te maken. Het langparkeren is geconcentreerd aan de noordzijde van het station. De parkeerplaats is geoptimaliseerd en vergroot door het aansnijden van een braakliggend terrein van de gemeente. Door het parkeren hier te concentreren wordt zoekverkeer vermeden en kan het Kardinaal Mercierplein zijn rol als ontvangstruimte van Jette ten volle uitspelen.

Dé verblijfsplek

De ingrepen verbeteren de identiteit en dus de verblijfskwaliteit van het plein. De kerk, het oude gemeentehuis, het station en de bibliotheek zijn ruimtelijk met elkaar verbonden door het vrijwaren van zicht- en looplijnen, en door een gemeenschappelijke bestrating. Het plein biedt ruimte aan stedelijke activiteiten en evenementen zoals muziekfestivals, de brocantemarkt en de kerstmarkt. De langgerekte houten zitbanken verleiden mensen om te verpozen en te genieten van het aangeboden kader of om gezellig met vrienden bij te praten. Schoolkinderen gebruiken ze als picknickplek tijdens de middagpauze. Neem daarbij de terrassen op verschillende plekken aan de randen van het plein en het Kardinaal Mercierplein is dé verblijfsplek van Jette. De speelse inplanting van de bomen over het plein refereert naar de beoogde continuïteit in de groen- en parkstructuur. Door enkele bomen te verwijderen en nieuwe exemplaren te planten, is er een betere leeftijdsopbouw tot stand gekomen en is de dwingende oost-westrichting van de bomen doorbroken. Het prachtige gemeentepark is subtiel in het plein geschoven. De parkentree is gemarkeerd door bordestrappen en markante luifels als een eigentijdse interpretatie van een kiosk. Kleinschalige optredens en evenementen kunnen hier op een ongedwongen wijze plaatsvinden. Het grootste deel van de tijd is de kiosk echter de aankondiging van het park.

Parkpad

De gewenste schakelfunctie wordt het best verbeeld door het parkpad dat over het plein slingert. Het pad is in een contrasterend, vlak materiaal uitgevoerd. Het organiseert op een speelse manier looplijnen, haltes en zones. Het parkpad maakt een dwarsdoorsnede van alle deelgebieden van de stationsomgeving en rijgt ze aan elkaar.