Home>Project>Kasteelpark Viteux, De Pinte
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Kasteelpark Viteux, De Pinte


Wonen in het kasteelpark

In het hart van De Pinte ligt het Kasteelpark Viteux. De gemeente realiseerde er via publiek-private samenwerking een ambitieus project. De gebruikswaarde van het park werd aanzienlijk verhoogd. Er kwamen 28 woningen voor levenslang wonen. Het kasteel en de bijgebouwen kregen een nieuwe functie als restaurant-taverne en ontmoetingsruimte.

In 2002 kocht de gemeente De Pinte het Kasteelpark Viteux aan. Het terrein ligt in een woonzone. De gemeente wilde ongecontroleerde woonontwikkeling en verkaveling uitsluiten en de waardevolle groenzone in het centrum van De Pinte bewaren. Omwille van de grote financiële kosten voor het renoveren, onderhouden en exploiteren van de waardevolle gebouwen besliste de commissie Viteux om een deel van het terrein te laten ontwikkelen via een publiek-private samenwerking.

Kernversterkend project

De gemeente schreef een opdracht ‘Masterplan en inrichtingsplan Kasteelpark Viteux’ uit en deed daarvoor een beroep op de procedure van de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester. Op het gebied van duurzame stedenbouw wilde De Pinte een voorbeeld zijn van de manier waarop een hedendaags woonproject harmonisch aansluit bij een eigentijds erfgoedproject met een maximaal behoud van de groene ruimte rondom. Het woonproject diende aan alle elementen van het domein een zin- en waardevolle bestemming te geven in een harmonische samenhang, zonder dat dit een meerkost qua uitvoering en exploitatie met zich meebracht.

Het master- en inrichtingsplan leidde tot een project met drie essentiële onderdelen: het evenementenpark, de woongaard en het kasteel Viteux met bijgebouwen. Alle onderdelen zijn via PPS gerealiseerd, met de ambitie om tot een kwalitatief, kernversterkend project te komen in het hart van de gemeente.

Park met gebruikswaarde

Het nieuwe park stoelt op de harmonische principes van het romantische park, maar kreeg inzake vormgeving een hedendaagse inrichting. Het bestaat uit verschillende onderdelen. Het voorplein vormt de overgangszone tussen de verharde stedenbouwkundige ruimte (dorpsplein)  en het park. De Scene is een vlak grasterrein dat de mogelijkheid biedt om kleinschalige activiteiten te organiseren in het park. De bestaande spiegelvijver is in licht gewijzigde vorm behouden. Het vroegere tennisterrein is ingericht als een speelplek voor jonge kinderen. Jongeren vanaf zestien jaar hebben een hangplek in de parkrand. De inrichting ervan gebeurde op initiatief van en in samenwerking met de gemeentelijke jeugddienst. De boszone, bestaand uit een gemengd areaal van beplanting, blijft behouden als een rustige zone in het park. De bospaden dienden als oriëntatie voor het nieuwe ontwerp.

Het park is vanuit zijn vroegere inrichting op een langzame manier getransformeerd naar het nieuwe ontwerp en dit volgens een groen- en natuurbeheerplan. Het beheerplan had tot doel een grotere natuurwaarde te realiseren met inheemse fauna en flora, en wilde de gebruikswaarde van het park aanzienlijk verhogen.

Levenslang wonen

In ‘de woongaard’, een project van levenslang wonen, werden 28 woningen gegroepeerd in drie bouwblokken met ondergrondse parking, opgesteld langs een noord-zuidgerichte verbindingsas (montageas). De geschrankte inplanting van de blokken levert de appartementen voldoende privacy, veel zon en licht, en garandeert een uitzicht van de woningen op de tuin en het park. Er is gestreefd naar betaalbare, eigentijdse woningen en naar een sociale mix van jonge gezinnen, senioren en personen met een handicap, volgens de principes van levenslang wonen. De drie groepen woningen zijn vertaald in eenvoudige volumes in genuanceerde bruine baksteen, die zich goed laten integreren in de natuurlijke kleuren van het park en aanleunen bij de gevelmaterialen in de Koning Albertlaan. Een flexibel en transparant scherm van schuivende panelen met natuurlijk vergrijzend houten lattenwerk dient als zonwering en zorgt samen met de verspringende raamopeningen voor een gevarieerd beeld.

Beeldbepalend kasteel

Het kasteel Viteux en de bijgebouwen kregen een nieuwe functie als restaurant-taverne en ontmoetingsruimte bij buitenactiviteiten, en als congres- en seminariecentrum. De bijgebouwen zijn gerenoveerd en bieden, aansluitend op het geanimeerde buitengebied, ruimte voor het verenigingsleven van De Pinte. Het kasteel maakt deel uit van een beschermd dorpsgezicht en werd zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke toestand hersteld. Voor de uitbreiding is gezocht naar een hedendaagse vormgeving die aansluit bij de architectuur van het kasteel. Het kasteel blijft als beeldbepalend element zijn positie en zijn symboolwaarde behouden in het park.