Home>Project>Keldermansvest, Mechelen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Keldermansvest, Mechelen


De Keldermansvest is terug de mooie en stijlvolle boulevard die ze vroeger was. De verbleekte linden maakten plaats voor een volwaardige bomenrij over de hele lengte van de vest. Onder de bomen, aan de kant van het water, is het goed wandelen en fietsen. De inrichting van de rijweg is afgestemd op eenrichtingsverkeer.

De Keldermansvest is met stip één van de mooiste en stijlvolste vesten van de stad Mechelen. De ligging langs het water, de typische bomenrij en de waardevolle architectuur van verschillende historische woningen geven de vest een grote charme en herkenbaarheid.

Door verzakkingen van de waterkeringsmuur en een gedateerde en afgeleefde inrichting van het openbaar domein verloor de Keldermansvest evenwel meer en meer haar uitstraling. De noodzaak om de waterkering te versterken, bracht een ideeënstroom op gang. De uitdaging voor de ontwerpers lag in het herstel van de vroegere elegantie van de vest, de leefbaarheid van de straat met zicht op het water en de waterbouwkundige eisen.

Prestigeproject

De Keldermansvest is een prestigeproject voor Mechelen. Het stadsbestuur wenst de verbindingen voor het langzaam verkeer langsheen de verschillende vesten en het water van de Dijle uit te bouwen. Samen met het zoeken naar ingrepen om sluipverkeer te vermijden en het bedenken van oplossingen voor de parkeerdruk vormde dit het kader om de vest tot een aangename en aantrekkelijke woonstraat om te vormen. Er werd een geïntegreerd ontwerp gevraagd waarbij een wandelpromenade op stadsniveau wordt gekoppeld aan de vernieuwde waterkering. In plaats van een muur is hier een knappe ‘omwalling’ gekomen.

Groene wandelboulevard

In het ontwerp zijn de verbleekte linden vervangen door een volwaardige bomenrij, en dit over de volledige lengte van het traject. Deze nieuwe lindenrij structureert de wandelboulevard. Ze brengt een zachte component binnen in deze ‘minerale’ waterzijde. Het planten van de bomenrij aan de waterzijde maakt de belevingswaarde voor bewoners nog groter.

Het zachte verkeerskarakter van de boulevard wordt ondersteund door het aanpassen van de inrichting aan het eenrichtingsverkeer. Oversteekplaatsen zijn zo ontworpen dat ze een sterke remmer zijn voor het autoverkeer.

Kleine zitruimten

De bomenrij en een lange trappenpartij zorgen voor een scheiding tussen de functionele en de eerder recreatieve route langs de Keldermansvest. Op enkele plaatsen in het traject zijn er ontmoetingsplaatsen, kleinere zitruimten gelinkt aan beveiligde oversteekplaatsen voor voetgangers. Deze oversteekplaatsen zorgen voor een uitwisseling tussen het meer functionele trottoir langs de woningen, de bredere boulevard langs het water en het water zelf. Om dit te benadrukken legt het lichtplan hier bijzondere accenten.

Aan de woonzijde van de vest is door de wijziging in dwarsprofiel ruimte gemaakt voor bewonersparkeren en een brede stoep. Om de straat nog meer kleur te geven zetten enkele bewoners bij de opening van de nieuwe straat, kunstwerken langs hun nieuwe ‘wandelboulevard’.