Home>Project>Kerkomgeving Nieuwmoer, Kalmthout
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Kerkomgeving Nieuwmoer, Kalmthout


De vernieuwde kerkomgeving van Nieuwmoer is een plaats waar de ruimte open staat om te worden gebruikt en uitnodigt tot verblijven. Het verhogen van de verblijfskwaliteit rondom de kerk en de integratie van een vlotte keermogelijkheid voor de bus vormen hierbij de uitgangspunten.

Het typisch Vlaamse dorpscentrum van Nieuwmoer ligt op een kruispunt van verschillende wegen. Deze kruispuntfunctie nam in de loop der jaren de bovenhand waardoor de kerkomgeving een weinig kwalitatieve verkeersruimte was met veel te ruim gedimensioneerde wegen, verspreide parkeerplaatsen, versnipperde groene ruimtes en een veelheid aan materialen. De kerk was vanuit de Kerkstraat nauwelijks zichtbaar door diverse groenaankledingen en enkele oude leilinden.

Groene sokkel

Aan de basis van het ontwerp ligt de opwaardering van de publieke ruimte als ruimtelijke ondersteuning van de monumentale kerk. Om de kerk prominent in het publieke weefsel van het dorp te verankeren, wordt het monument op een eenvoudige, maar robuuste sokkel geplaatst. Deze sokkel bestaat uit een natuurstenen zitmuur met gracieuze trappartij en hellend vlak. Tussen kerk en zitmuur is een bloemrijk gazon aangeplant. Door het gazon verhoogd in te planten wordt het aandeel groen, ten opzichte van de verharde ruimte, gemaximaliseerd. Op strategische plaatsen zijn boomgroepen aangeplant die de harde contouren van de kerk soms verzachten. De brede trappenpartij voor de ingang van de kerk is net als de sokkel uitgevoerd in sierlijke blauwe hardsteen.

Dorps karakter

Ook de Kerkstraat is heringericht en sluit perfect aan bij de groene sokkel. Het wegprofiel versmalt er tot het strikt noodzakelijke minimum en is vormgegeven in een vloeiende verkeersbeweging. De herwonnen ruimte in het openbaar domein wordt eveneens afgeboord door een hoge natuursteen en ingezaaid als bloemrijk gazon met enkele solitaire bomen. De oude leilinden, die vroeger achter de kerk stonden, werden succesvol herplant als groene afscherming van de parkeerplaatsen.

Om het dorpse karakter te beklemtonen zijn de verhardingen van de voetgangerszone en de parkeerplaatsen uitgevoerd in gebakken kleiklinkers. Er is gekozen voor een roodbruin gereduceerde kleiklinker om kleurnuances te bekomen in de grote verharde oppervlakten. Om de toegangen tot de kerkomgeving te accentueren, zijn ook de aansluitingen met de omliggende wegen aangelegd in gebakken kleiklinkers. De verlichtingselementen zijn langsheen de huisgevels geplaatst zodat de sokkel rond de kerk gevrijwaard blijft van obstakels.

De rijweg rondom de kerk is bestemd voor eenrichtingsverkeer in tegenwijzerzin. Hij is aangelegd in asfalt met een slijtlaag. Achter de kerk is er een vloeiende keerlus voor de bus. Die is aangelegd in beton om goed bestand te zijn tegen de draaibewegingen van de bussen.

Mentaal verankerd

De lokale dorpsgemeenschap is nauw betrokken bij de totstandkoming van het project. Drie kunstwerken van plaatselijke kunstenaars zijn in het ontwerp geïntegreerd. Zo zijn in een kunstwerk typisch Nieuwmoerse woorden, geselecteerd door de bewoners, aangebracht in de natuurstenen sokkel. De nieuwe kerkomgeving is hierdoor niet enkel ruimtelijk, maar ook mentaal verankerd in het dorpse leven van Nieuwmoer.